Fraud Blocker

Diş Apsesi Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi

Dis Apsesi Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

Diş apsesi sıklıkla diş çürükleri sonucu oluşur. Bu durum dişin kökünde başlayan enfeksiyonların periapikal olarak adlandırılan alanlarda yoğunlaşmasından kaynaklanır. Genellikle kötü ağız hijyeni, travma veya kök kanal tedavisinin başarısız olması gibi nedenler tetikleyicidir. Ayrıca bu enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde ağır ağrılara yol açabilir. Dahası ciddi sağlık problemlerine sebep olma riski taşır. Bu yüzden diş apsesinin erken teşhisi ve doğru tedavisi büyük önem arz eder.

Diş Apsesi Nedenleri: Risk Faktörleri ve Tetikleyiciler

Diş apsesi ağız sağlığı problemleri arasında yaygın ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. En temel nedenleri genellikle diş çürükleri, diş travması ve ağız hijyeninin yetersiz olması olarak sıralanabilir. Diş minesinin bozulması, ağız ve yutakta bulunan bakterilerin dişin iç kısmına pulpa boşluğuna girmesine olanak tanır. Bu durum lokal bir enfeksiyonun başlamasına neden olur ve enfeksiyon dişin içinde sıkışıp kaldıkça şiddetli ağrılara yol açar.

Enfeksiyonun ilerlemesiyle kök kanalı boyunca yayılabilir ve dişin bulunduğu çene bölgesine göre alt veya üst çeneye doğru ilerler. Diş apsesinin tetikleyicileri arasında şunlar bulunur:

 • Diş çürükleri ve kötü diş hijyeni
 • Diş travması
 • Başarısız kök kanal tedavisi

Ayrıca bazı genetik ve sağlık durumları da diş apsesine yatkınlığı artırabilir:

 • Amelogenezis imperfekta gibi genetik durumlar
 • Sjögren sendromu gibi ağız kuruluğuna neden olan hastalıklar
 • Diş gıcırdatma ve diğer mekanik faktörler

Kimyasal maddelere maruz kalmak veya bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ve tedaviler de riski artırır:

Bu faktörlerin her biri diş apsesi riskini artırarak acil ve etkili bir tedavi gerekliliğini ön plana çıkarır. Diş apsesi sadece lokal bir sorun olmakla kalmayıp ilerlediğinde genel sağlığı da tehlikeye atabilir.

Diş Apsesinin Yaygınlığı ve Etki Alanı

Diş sağlığı sorunları özellikle diş çürükleri, oldukça yaygın bir halk sağlığı problemidir. Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması, yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun diş çürüğüne sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle tedavi edilmemiş diş çürükleri ciddi sorunlara yol açabilir. İstatistikler şu şekilde detaylandırılabilir:

 • 20-64 yaş arasındaki yetişkinlerin %27’si tedavi edilmemiş diş çürüğüne sahiptir.
 • Bu oran Hispaniklerde %36 Hispanik olmayan Amerikalılarda ise %42’ye çıkar.
 • 65 yaş üstü yetişkinlerde tedavi edilmemiş diş çürüğü oranı %19’dur.

Diş enfeksiyonları özellikle diş apsesi hastane acil servis ziyaretlerinin önemli bir nedenidir. Pediatrik acil servis ziyaretlerinde diş apsesi oranı %47’dir. Bu durum diş sağlığı sorunlarının yaygınlığının yanı sıra acil tıbbi müdahale ihtiyacını da gösterir. İnsanların sağlıklı dişlere sahip olmaları toplum genelinde sağlık hizmetleri üzerinde doğrudan bir etki yaratır.

Diş Apsesinin Oluşum Süreci ve Etkileri

Diş apsesi dişin en derin katmanlarına kadar ilerleyen ciddi bir enfeksiyondur. Enfeksiyon genellikle diş çürüğü veya diş eti hastalığı gibi durumlar sonucunda başlar. İlk olarak mineyi aşındırır ve ardından altındaki dentin tabakasına ulaşır. Enfeksiyon ilerledikçe dişin pulpa odasına erişir. Burada sinirler ve kan damarları bulunur; bu da şiddetli ağrıya neden olur.

Enfeksiyonun yayılma potansiyeli yüksektir ve aşağıdaki etkilere yol açabilir:

 • Diş etlerinde şişlik ve hassasiyet
 • Yutkunma veya çiğneme sırasında artan ağrı
 • Ağzın açılmasında güçlük

Bu tür bir enfeksiyonun tedavi edilmemesi enfeksiyonun çene kemiğine ve hatta boynun diğer bölümlerine yayılmasına yol açabilir. Bu yayılma, ciddi komplikasyonlara ve nadiren ölüm tehlikesi oluşturabilecek sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Diş Apsesi Belirtileri ve Muayene Bulguları

Diş apsesi bazı belirgin klinik bulgularla kendini gösterir. Hastalar genellikle şiddetli ağrı bildirirler. Bu ağrı dişin çevresinde lokalize olur ve palpasyonla ağırlaşabilir. Enfekte dişler kötü ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi ziyaretlerinin eksikliği ile ilişkilendirilir. Ayrıca hasta geçmişte onarılmamış diş travması geçirdiğini de belirtebilir. Diş muayenesi sırasında şu gözlemler yapılabilir:

 • Renksizleşmiş diş veya dişler
 • Mine üzerinde görülür kırıklar
 • Dişeti kızarıklığı ve şişliği

Diğer yandan yüzde kızarıklık, trismus, disfaji gibi bulgular da görülebilir. Ateş ve lenfadenopati enfeksiyonun sistemik etkilerini gösterir. Değişen mental durum ve nefes darlığı gibi belirtiler ise daha ciddi durumları işaret eder ve acil müdahale gerektirir.

Diş Apsesi Teşhisi Nasıl Konur?

Diş apsesi teşhisinde ilk adım genellikle baş ve boyun röntgenidir. Bu röntgen trakeayı sıkıştırıp sıkıştırmadığını veya yolundan sapıp sapmadığını gösterir. Aynı zamanda nekrotik dokudan kaynaklanan deri altı havayı tespit edebilir. Ardından enfeksiyonun varlığını ve yayılımını değerlendirmek amacıyla tam kan sayımı yapılır. Bu test enfeksiyöz bir durumun işaretleri olan beyaz kan hücre sayısını ve tiplerini inceler. Özellikle nötrofiller bakteriyel enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleridir. Bu hücrelerin sayısındaki artış enfeksiyonun bir göstergesidir.

Daha detaylı görüntüleme ihtiyacı duyulduğunda ise:

 • BT ve MRI gibi yöntemler devreye girer.
 • Bu teknikler sinüs boşluklarına olası yükselen enfeksiyonları daha net bir şekilde gözlemlemek için kullanılır.

Bu yöntemlerle yapılan ayrıntılı incelemeler diş apsesinin doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olur.

Tedavi Yöntemleri ve İlaçlar

İlk adım olarak enfekte dişin kökünde birikmiş olan iltihabın boşaltılması gerekir. Bu işlem genellikle acil bir müdahaleyi gerektirir ve hastanın acısını hızla hafifletir. Sonrasında enfeksiyonun daha da yayılmasını engellemek için antibiyotik tedavisine başlanır. Antibiyotikler enfeksiyonun neden olduğu bakterilerle savaşır ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Ayrıca ağrı kontrolü için analjezikler de verilir ki bu hastanın iyileşme sürecini hızlandırır. Antibiyotik seçimi enfeksiyonun şiddetine ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Antibiyotiklere direnç gelişmesi tedavi seçeneklerini sınırlayabilir. Bu yüzden doktorlar, hasta üzerinde etkili olacak alternatif antibiyotikleri değerlendirmek zorunda kalabilirler. Şiddetli enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için daha güçlü antibiyotikler gerekebilir. Bu tür durumlarda geniş spektrumlu antibiyotikler devreye girer:

Diğer Önemli Oral Sağlık Sorunları

Diş apsesi ve komplikasyonları ile ilgilenirken diğer bazı oral sağlık sorunları da göz ardı edilmemelidir. Bu sağlık sorunları bazen benzer semptomlar gösterebilir ve doğru tanı için dikkatle incelenmelidir. Bu sorunların erken teşhisi etkili bir tedavi planının yapılmasına olanak tanır.

 • Bukkal bifurkasyon kisti
 • Eozinofilik granülom
 • Dişeti apsesi
 • Langerhans hücreli histiositoz
 • Lateral periodontal kist
 • Osteomiyelit
 • Periapikal apse
 • Peritonsiller apse
 • Periapikal granülom veya kist
 • Vertikal kök kırığı

Her bir durum, spesifik tedavi yöntemleri gerektirir ve bu nedenle detaylı bir muayene önemlidir. Böylece yanlış tanı ve tedavi uygulamalarının önüne geçilir.

Diş Apsesinin Olası Sonuçları

Diş apsesinin zamanında ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi genellikle iyi sonuçlar doğurur. Ancak tedavi edilmeyen durumlar ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Öncelikle enfeksiyon aşağıya doğru ilerleyerek mediastinite neden olabilir. Bu durum ölüm oranını %40’a kadar çıkarabilir. Enfeksiyon hava yollarını tıkayabilir ve bu ciddi müdahaleleri gerektirebilir. Üstelik sinüsler aracılığıyla yükselen veya kan yoluyla beyne yayılan enfeksiyonlar ölüm riskini daha da artırır. Bu tehlikeli sonuçlar:

 • Mediastinit
 • Hava yolu tıkanıklığı
 • Beyne enfeksiyon yayılması

Bu yüzden diş apsesinin erken teşhisi ve uygun tedavi uygulamaları hayati önem taşır.