Fraud Blocker

Wat is een tandabces? Symptomen en behandeling

Dis Apsesi Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

Tandabces wordt vaak veroorzaakt door tandbederf. Deze toestand ontstaat door infecties die beginnen bij de tandwortel en zich concentreren in de periapicale gebieden. Slechte mondhygiëne, trauma of het falen van een wortelkanaalbehandeling zijn meestal de triggers. Bovendien kunnen deze infecties, indien onbehandeld, ernstige pijn veroorzaken. Ze kunnen ook ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is vroege diagnose en juiste behandeling van tandabces van groot belang.

Oorzaken van Tandabces: Risicofactoren en Triggers

Tandabces is een veelvoorkomend mondgezondheidsprobleem dat dringende interventie vereist. De belangrijkste oorzaken zijn meestal tandbederf, tandtrauma en slechte mondhygiëne. De afbraak van het tandglazuur maakt het mogelijk voor bacteriën in de mond en keel om het binnenste deel van de tand, de pulpakamer, binnen te dringen. Dit veroorzaakt een lokale infectie en als de infectie binnen de tand blijft, leidt dit tot hevige pijn.

De infectie kan zich langs het wortelkanaal verspreiden en zich naar de onder- of bovenkaak verplaatsen, afhankelijk van waar de tand zich bevindt. De triggers van tandabces zijn onder andere:

 • Tandbederf en slechte mondhygiëne
 • Tandtrauma
 • Mislukte wortelkanaalbehandeling

Daarnaast kunnen sommige genetische en gezondheidscondities ook de vatbaarheid voor tandabces vergroten:

 • Genetische aandoeningen zoals amelogenesis imperfecta
 • Ziekten zoals het syndroom van Sjögren die droge mond veroorzaken
 • Tandenknarsen en andere mechanische factoren

Blootstelling aan chemische stoffen of aandoeningen en behandelingen die het immuunsysteem aantasten, kunnen het risico ook vergroten:

Al deze factoren verhogen het risico op tandabces, wat de noodzaak van dringende en effectieve behandeling benadrukt. Tandabces is niet alleen een lokaal probleem, maar kan ook een algemene gezondheidsdreiging vormen als het voortschrijdt.

Prevalentie en Impact van Tandabces

Tandheelkundige problemen, vooral tandbederf, zijn een veelvoorkomend volksgezondheidsprobleem. De National Health and Nutrition Examination Survey heeft aangetoond dat een groot deel van de volwassenen tandbederf heeft. Vooral onbehandeld tandbederf kan ernstige problemen veroorzaken. Statistieken kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 • 27% van de volwassenen tussen 20 en 64 jaar heeft onbehandeld tandbederf.
 • Dit percentage stijgt tot 36% bij Hispanics en tot 42% bij niet-Hispanische zwarten.
 • Bij volwassenen boven de 65 jaar is het percentage onbehandeld tandbederf 19%.

Tandinfecties, vooral tandabcessen, zijn een belangrijke reden voor spoedeisende hulpbezoeken in ziekenhuizen. Bij pediatrische spoedeisende hulpbezoeken is het percentage tandabcessen 47%. Dit toont niet alleen de prevalentie van tandheelkundige problemen aan, maar ook de noodzaak van dringende medische interventie. Gezonde tanden bij mensen hebben een directe invloed op de gezondheidsdiensten in de samenleving.

Vormingsproces en Effecten van Tandabces

Tandabces is een ernstige infectie die de diepste lagen van de tand bereikt. De infectie begint meestal als gevolg van tandbederf of tandvleesaandoeningen. Het tast eerst het glazuur aan en bereikt vervolgens de onderliggende dentinelaag. Naarmate de infectie vordert, bereikt deze de pulpakamer van de tand. Hier bevinden zich de zenuwen en bloedvaten, wat hevige pijn veroorzaakt.

De infectie heeft een hoog verspreidingspotentieel en kan de volgende effecten veroorzaken:

 • Zwelling en gevoeligheid van het tandvlees
 • Toenemende pijn bij slikken of kauwen
 • Moeite met het openen van de mond

Indien onbehandeld, kan deze infectie zich naar het kaakbot en zelfs naar andere delen van de nek verspreiden. Deze verspreiding kan ernstige complicaties veroorzaken en in zeldzame gevallen levensbedreigende gezondheidsproblemen opleveren.

Symptomen en Klinische Bevindingen van Tandabces

Tandabces presenteert zich met enkele duidelijke klinische bevindingen. Patiënten melden meestal hevige pijn. Deze pijn is gelokaliseerd rond de tand en kan verergeren bij palpatie. Geïnfecteerde tanden worden geassocieerd met slechte mondhygiëne en het ontbreken van regelmatige tandartsbezoeken. Bovendien kan de patiënt in het verleden onherstelbaar tandtrauma hebben ervaren. Tijdens het tandonderzoek kunnen de volgende observaties worden gedaan:

 • Verkleuring van de tand of tanden
 • Barsten zichtbaar op het glazuur
 • Roodheid en zwelling van het tandvlees

Daarnaast kunnen tekenen zoals roodheid van het gezicht, trismus en dysfagie worden waargenomen. Koorts en lymfadenopathie wijzen op de systemische effecten van de infectie. Veranderingen in mentale status en kortademigheid wijzen op ernstigere aandoeningen die dringende interventie vereisen.

Hoe wordt Tandabces Gediagnosticeerd?

De eerste stap bij de diagnose van tandabces is meestal een röntgenfoto van hoofd en nek. Deze röntgenfoto toont of de luchtpijp is samengedrukt of verplaatst. Het kan ook subcutaan lucht detecteren afkomstig van necrotisch weefsel. Vervolgens wordt een volledig bloedonderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid en verspreiding van de infectie te beoordelen. Deze test onderzoekt het aantal en de typen witte bloedcellen, die tekenen zijn van een infectieuze toestand. Vooral neutrofielen zijn witte bloedcellen die vechten tegen bacteriële infecties. Een toename van deze cellen wijst op een infectie.

Als meer gedetailleerde beeldvorming nodig is, worden de volgende technieken gebruikt:

 • CT- en MRI-scans
 • Deze technieken worden gebruikt om eventuele oplopende infecties in de sinus holten duidelijker te observeren.

Deze gedetailleerde onderzoeken helpen bij de juiste diagnose van tandabces.

Behandelingsmethoden en Medicijnen

De eerste stap is het afvoeren van de pus die zich in de wortel van de geïnfecteerde tand heeft opgehoopt. Deze procedure vereist meestal een spoedinterventie en verlicht snel de pijn van de patiënt. Vervolgens wordt gestart met een antibioticakuur om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen. Antibiotica bestrijden de bacteriën die de infectie veroorzaken en helpen de infectie onder controle te houden. Bovendien worden pijnstillers voorgeschreven om de pijn te beheersen, wat het herstelproces van de patiënt versnelt. De keuze van antibiotica hangt af van de ernst van de infectie en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Resistentie tegen antibiotica kan de behandelingsopties beperken. Daarom moeten artsen alternatieve antibiotica evalueren die effectief zijn voor de patiënt. Voor ernstige infecties of patiënten met een verzwakt immuunsysteem kunnen sterkere antibiotica nodig zijn. In dergelijke gevallen worden breedspectrumantibiotica gebruikt.

Andere Belangrijke Mondgezondheidsproblemen

Bij het omgaan met tandabces en de complicaties ervan mogen andere mondgezondheidsproblemen niet over het hoofd worden gezien. Deze gezondheidsproblemen kunnen soms vergelijkbare symptomen vertonen en moeten zorgvuldig worden onderzocht voor een juiste diagnose. Vroege detectie van deze problemen maakt het mogelijk om een effectief behandelplan op te stellen.

 • Buccale bifurcatiekist
 • Eosinofiel granuloom
 • Tandvleesabces
 • Langerhanscel-histiocytose
 • Laterale parodontale cyste
 • Osteomyelitis
 • Periapicaal abces
 • Peritonsillair abces
 • Periapicaal granuloom of cyste
 • Verticale wortelbreuk

Elk van deze aandoeningen vereist specifieke behandelmethoden en daarom is een gedetailleerd onderzoek essentieel. Dit voorkomt verkeerde diagnoses en behandelingen.

Mogelijke Gevolgen van Tandabces

Tijdige en effectieve behandeling van tandabces levert meestal goede resultaten op. Echter, onbehandelde gevallen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Ten eerste kan de infectie naar beneden verspreiden en mediastinitis veroorzaken. Deze aandoening kan het sterftecijfer verhogen tot 40%. De infectie kan de luchtwegen blokkeren, wat ernstige interventies vereist. Bovendien kunnen infecties die zich via de sinussen naar boven verspreiden of via de bloedbaan naar de hersenen reizen, het sterfterisico verder verhogen. Deze gevaarlijke uitkomsten zijn onder andere:

 • Mediastinitis
 • Blokkering van de luchtwegen
 • Verspreiding van de infectie naar de hersenen

Daarom is vroege diagnose en passende behandeling van tandabces van levensbelang.