Fraud Blocker

Diş Kökü İltihabı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Dis Koku Iltihabi Nedir Nasil Tedavi Edilir

Diş kökü iltihabı dişlerin en derin kısımlarında meydana gelen bir enfeksiyondur. Bu durum genellikle çürüklerin ilerlemesi sonucu dişin pulpa kısmına bakterilerin ulaşmasıyla ortaya çıkar. Tedavi edilmezse ciddi ağrılara ve hatta diş kaybına neden olabilir. Bu yüzden erken tanı ve doğru tedavi büyük önem taşır. Diş hekimleri enfekte olmuş bölgeyi temizleyerek ve gerekirse kanal tedavisi uygulayarak iltihabı kontrol altına alır. Ayrıca enfeksiyonun yayılmasını önlemek için antibiyotik tedavisi de gerekebilir. Etkili ağız hijyeni ile bu tedaviler diş kökü iltihabının üstesinden gelmekte etkilidir.

Diş Kökü İltihabının Tanımı ve Tedavi Yöntemleri

Diş kökü iltihabı dişin pulpa denilen canlı dokusunun altında yer alan ve genellikle bakteriyel enfeksiyon sonucu oluşan bir sağlık sorunudur. Diş kökünün ucunda başlar ve oradan çene kemiğine kadar ilerleyebilir. Bu süreç diş ve çevresindeki dokuların zarar görmesine yol açar. İltihap dişin çürümesi veya travma sonucu mine ve dentin tabakasının hasar görmesiyle kök kanalına bakterilerin sızmasıyla başlar. Tedavi süreci enfeksiyonun şiddetine ve yayılma derecesine bağlı olarak değişir.

 • İlk adım enfeksiyonun yerini ve büyüklüğünü belirlemektir.
 • Diş hekimleri enfekte dokuları temizleyerek tedaviye başlar.
 • Gerekirse ileri tedaviler arasında kök kanal tedavisi bulunur.
 • Enfeksiyonun daha fazla yayılmasını engellemek için antibiyotikler verilebilir.
 • Tedavinin etkili olması için hasta ağız hijyenine özen göstermelidir.

Pulpa Enfeksiyonuna Neden Olan Faktörler

Pulpa iltihabı dişlerin merkezi sinir ve damar sistemini oluşturan pulpanın enfekte olması durumudur. Bu durum çeşitli dış etkenlerle tetiklenebilir. Pulpa enfeksiyonlarına neden olan başlıca faktörler arasında mikrobiyal invazyonlar, travmatik zararlar ve kimyasal maddelerin pulpa üzerindeki etkileri yer alır.

 • Mikrobiyal Invazyonlar: Diş çürükleri pulpanın en yaygın tehditlerindendir. Çürüyen diş materyali yoluyla bakteriler pulpa dokusuna sızabilir. Ayrıca periodontal hastalıklar sonucu oluşan enfeksiyonlar da kök kanalı boyunca ilerleyerek pulpa sağlığını tehdit edebilir.
 • Travmatik Zararlar: Dişin kırılması veya çatlaması gibi fiziksel hasarlar doğrudan pulpanın zarar görmesine yol açabilir. Bu tür travmalar koruyucu diş yapısını bozar ve mikroorganizmaların pulpa içine girmesine olanak tanır. Dişe alınan darbeler de pulpa damarlarında zedelenmelere neden olarak iltihaba sebebiyet verebilir.
 • Kimyasal Etkiler: Bazı kimyasal maddeler diş beyazlatma işlemleri sırasında kullanılan ajanlar gibi diş minesini ve dentini geçerek pulpayı tahriş edebilir. Bu kimyasalların pulpa üzerindeki etkileri iltihaplanmaya neden olabilir.

Bu faktörler pulpanın iltihaplanmasına ve sonuç olarak ağrı hassasiyet ve diğer semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Pulpa enfeksiyonları genellikle spesifik tedavi yöntemleri gerektirir. Enfeksiyonun erken aşamalarında müdahale edilmezse durum daha ciddi sağlık problemlerine dönüşebilir. Diş hekimleri bu tür enfeksiyonları tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Tedavi süreci enfeksiyonun derecesine ve yayılma hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Etkili tedavi ve zamanında müdahale pulpa sağlığını korumada ve daha ciddi komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynar.

Diş Kökü İltihabının Yaygınlığı

Diş kökü iltihabı ve diş çürükleri toplum sağlığı için önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde diş enfeksiyonları yüzünden her 2600 kişiden biri hastaneye kaldırılmaktadır. Dört yıl içinde yetişkinlerin yaklaşık %13’ü diş ağrısı veya enfeksiyon nedeniyle diş hekimine başvurmaktadır.

Periodontal hastalık da önemli bir halk sağlığı meselesidir ve Amerika’da yaşlı nüfus arasında yaygındır. 30 ila 90 yaş arasındaki kişilerin %35’inde bu hastalık bulunmaktadır. Hastalık çürüklerin ilerlemesiyle pulpa iltihabına dönüşebilir ki bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sosyoekonomik faktörler diş sağlığı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Düşük gelirli gruplar yüksek gelirli gruplara göre diş çürükleri ve ilgili sağlık sorunlarıyla daha sık karşılaşmaktadır. Etkili ağız ve diş bakımı bu sorunların önlenmesinde kritik rol oynar. Özellikle erken yaşlardan itibaren yapılan düzenli diş kontrolleri ve uygun diş bakımı ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek ciddi diş problemlerinin önüne geçebilir.

Diş Pulpa Durumunun Belirtileri ve Muayene Yöntemleri

Diş kökü iltihabı dişin iç kısmındaki pulpa dokusunun enfekte olmasıyla ortaya çıkar. Enfeksiyonun erken evrelerinde diş pulpası hafif veya geçici ağrılara neden olur. İlerleyen durumlar daha şiddetli ve sürekli ağrılarla kendini gösterir. Diş hekimleri bu belirtileri dikkate alarak doğru teşhisi koymak için detaylı bir muayene yaparlar.

Başlangıç Belirtileri:

 • Diş yüzeyinde beyaz opak lekeler
 • Soğuk veya sıcak yiyecek ve içeceklere duyarlılık

İleri Belirtiler:

 • Kesintisiz ve şiddetli diş ağrısı özellikle gece artar
 • Diş etlerinde veya çene çevresinde elle tutulur şişlikler

Ciddi Durum İşaretleri:

 • Yüzde belirgin ödem
 • Açma kapama zorluğu yutkunma veya konuşma güçlüğü

Dişin durumunu değerlendirirken diş hekimleri aynı zamanda hastanın genel sağlık bilgilerini de göz önünde bulundurur. Bu özellikle enfeksiyonun daha geniş bir bölgeye yayılma riski taşıdığı durumlar için önemlidir. Etkili bir tedavi planı oluşturabilmek adına bu aşamalı muayene süreci kritik bir öneme sahiptir. Her bir belirti enfeksiyonun kaynağını ve yoğunluğunu anlamak için değerlendirilir. Tedavi sürecine başlamadan önce yapılan bu detaylı analiz hastanın en kısa sürede iyileşmesini sağlamak için elzemdir.

Diş Kökü İltihabının Tanılanması

Diş kökü iltihabı teşhisinde modern görüntüleme teknikleri önemli bir yer tutar. Gelişmiş görüntüleme yöntemleri enfeksiyonun yerini ve yayılma derecesini belirlemede hayati rol oynar. Öncelikle diş hekimleri tarafından dental radyograflar kullanılır. Bu radyografiler enfeksiyonun dişin hangi bölgesinde olduğunu gösterir.

 • Ortopantomografi: Dişlerin panoramik görüntüsünü sağlar ve çene yapısını değerlendirir.
 • İntraoral radyograflar: Enfekte bölgenin yakın çekim görüntüsünü sunar. Bu grup içinde periapikal ve bitewing radyograflar bulunur.
 • Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT): Detaylı 3D görüntüler elde edilir periapikal hastalıkların yanı sıra perikoronit ve osteomiyelit gibi durumlar incelenir.

Görüntüleme sonrasında daha ileri tetkikler gerekli olabilir. Bu durumda manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) gibi yöntemler devreye girer. Bu yöntemlerle yüz ve çene bölgesindeki yumuşak dokuların detaylı incelenmesi sağlanır. Ayrıca ciddi enfeksiyon belirtileri gösteren hastalar için laboratuvar testleri de önem kazanır. Tam kan sayımı enfeksiyonun vücuttaki etkisini gösterirken şiddetli vakalarda kan kültürleri ve laktik asit seviyesi ölçümleri yapılır. Bu testler hastanın genel sağlık durumunu ve enfeksiyonun şiddetini değerlendirmede yardımcı olur.

Diş Kökü İltihabı Tedavisi

Diş kökü iltihabının tedavisi enfeksiyonun şiddetine ve yayılma durumuna göre değişir. İlk adım diş hekiminin detaylı bir muayene yapmasıdır. Bu muayenede röntgen gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak enfeksiyonun kaynağı ve yayılımı belirlenir. Enfekte bölgenin temizlenmesi tedavinin başlangıcını oluşturur.

 • Eğer ağrı geri dönüşümsüz pulpitten kaynaklanıyorsa kök kanal tedavisi önerilir.
 • Ağrının kaynağı akut periapikal apse ise ilk müdahale olarak etkilenen dişten drenaj yapılır.

Bunun ardından kök kanal tedavisi uygulanarak enfeksiyon kökünden arındırılır. Diş kurtarılamayacak kadar zarar görmüşse çekim yapılması gerekebilir. Her iki durumda da diş hekimi enfeksiyonun tamamen temizlendiğinden emin olmak için gereken prosedürleri uygular.

Tedavi sonrası dönemde hastaların ağzın hijyenini sağlamaları büyük önem taşır. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı enfeksiyon riskini azaltır ve tedavinin başarısını artırır.

Antibiyotik Kullanımı:

Antibiyotikler yalnızca belirli durumlarda diş hekimi tarafından reçete edilir. Enfeksiyonun lokal sınırlarını aşması ve yüzün diğer bölgelerine veya sistemik olarak yayılması durumunda antibiyotik tedavisine başvurulabilir. Bu durumlar şunları içerir:

 • Selülit
 • Ateş
 • Lenfadenopati
 • Genel yorgunluk hissi

Seçilen antibiyotik enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları hedef almalıdır. Anaerobik ve aerobik bakterilerin karışımı olan bu enfeksiyonlar için farklı ilaçlar tercih edilir.

Ağrı Yönetimi:

Ağrının kontrolü için genellikle non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) tercih edilir.

Bu tedavi protokolleri diş kökü iltihabını etkili bir şekilde yönetmek ve hastanın ağrısını hafifletmek için uygulanır. Hastanın durumu ve cevabına göre tedavi süreci diş hekimi tarafından düzenli olarak değerlendirilir ve gerekirse ayarlamalar yapılır. Tedavinin amacı enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırmak ve dişin fonksiyonunu korumaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Benzer Durumlar

Diş kökü iltihabının tanısında belirtileri benzer diğer sağlık sorunları ile karışabilir. Öncelikle lokalize diş enfeksiyonlarının yanı sıra bazı önemli durumlar şunlardır:

 • Tükürük bezi patolojileri: Bu sorunlar özellikle sialadenit ve sialolitiyazis enfeksiyonlarla benzer belirtiler gösterebilir.
  • Sialadenit: Lokalize yüz ödemi ve hassasiyet ile bilinir.
  • Sialolitiyazis: Ağrı ve yüzde şişlik ile kendini belli eder.
 • Tükürük bezi tümörleri: Genellikle tek taraflı yüz kitlesi şeklinde ortaya çıkar.
 • Sinüzit: Bu durum da maksiller sinüs üzerinde sıcaklık ve kızarıklık ile belirti verebilir.

Bu koşulların her biri diş kökü iltihabı ile karıştırılabilecek özgün belirtiler sergiler. Dolayısıyla doğru tanı için detaylı bir klinik değerlendirme şarttır. Diş hekimleri ve tıp uzmanları bu belirtileri dikkate alarak kesin tanıyı koymalıdır.

Beklenen Sonuçlar ve İyileşme Süreci

Diş kökü iltihabının prognozu çeşitli faktörlere bağlıdır. Enfeksiyon sınırlı kaldığında iyileşme şansı yüksektir. Ancak enfeksiyonun derin boyun yapılarına yayılması durumunda durum daha ciddiye biner. Derin boyun enfeksiyonları tedaviye rağmen yüksek risk taşır ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

 • Ölüm oranı %1 ila %25 arasında değişir.
 • Mediastinit gibi daha ciddi durumlar %40’a varan ölüm oranları ile sonuçlanabilir.

Olası Komplikasyonlar

Diş kökü iltihabı tedavi edilmezse çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enfeksiyon çene kemiğiyle temas ederek osteomiyelit gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca alt ikinci ve üçüncü molar dişlerin enfeksiyonları bazen aşağıdaki bölgelere yayılabilir:

 • Sublingual alan
 • Submandibular alan
 • Submental alan

Bu tür yayılımlar Ludwig anginası gibi hayati tehlike arz eden durumları tetikleyebilir. Çocuklarda diş enfeksiyonları farklı yollarla ilerleyebilir ve şu sonuçlara neden olabilir:

 • Retrofaringeal apseler
 • Parafaringeal apseler

Bu durumlar enfeksiyonun boğazın daha derin kısımlarına yayılmasına neden olur. Yetişkinlerde ise diş enfeksiyonları nadiren de olsa ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Enfeksiyonun alt ve yüzeyel fasyal planlar boyunca inmesi descending nekrotizan mediastinit gibi hayatı tehdit eden durumlara sebep olabilir. Ayrıca diş enfeksiyonlarının kavernöz sinüs trombozu, menenjit ve subdural ampiyem gibi nadir komplikasyonlar oluşturduğu bilinmektedir. Diş çekimleri sırasında bakterilerin kana karışması özellikle kalp kapakçığı protezine sahip hastalarda endokardit riskini artırabilir. Bu nedenle diş kökü iltihabının hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi büyük önem taşır.