Fraud Blocker

Šta je parodontitis? Šta ga uzrokuje, šta pomaže?

Periodontitis Nedir Neden Olur Ne Iyi Gelir

Parodontitis je ozbiljna upalna bolest desni i okolnih tkiva. Ovo stanje se obično javlja kao rezultat bakterijskih infekcija. Bolest može dovesti do gubitka zuba, ali je takođe povezana sa sistemskim oboljenjima kao što su bolesti srca i krvnih sudova. Ako se ne leči, može izazvati trajna oštećenja kako oralnog, tako i opšteg zdravlja.**

Parodontitis: Bolest koja Preti Desnima i Podršci Zuba

Parodontitis je ozbiljna bolest koja uzrokuje upalu desni i okolnih tkiva, što rezultira gubitkom kosti i desni. Obično se razvija zbog bakterijskih infekcija i, ako se ne leči, može dovesti do gubitka zuba. Ovaj upalni proces koji počinje u desnima, s vremenom se širi na dublja tkiva i utiče na koštanu strukturu.

Uzroci bolesti uključuju različite faktore:

Pored ovih, faktori životne sredine i izbori životnog stila takođe mogu povećati rizik od parodontitisa. Na primer, neredovno održavanje oralne higijene i loša ishrana omogućavaju nakupljanje bakterijskog plaka i kasniju upalu desni. Navike kao što su pušenje takođe mogu olakšati upalu desni.

Efekti parodontitisa nisu ograničeni samo na oralno zdravlje. Takođe ima negativne efekte na opšte zdravlje, poput povezanosti sa srčanim bolestima i dijabetesom.

Osnovni Uzroci Parodontitisa

Posebno, plak i kamenac nakupljeni na zubima glavni su pokretači ove bolesti. Nedovoljna oralna higijena vodi ka upali desni, koja se vremenom može pretvoriti u parodontalnu bolest. Upala desni brzo počinje kada se higijena prekine i može se povući uz redovnu negu. Ostali faktori koji ubrzavaju širenje i težinu parodontalne bolesti uključuju:

 • Razvojni žlebovi,
 • Loše urađene restauracije,
 • Genetska predispozicija,
 • Pušenje,
 • Visoki nivoi stresa.

Svaki od ovih faktora igra ključnu ulogu u razvoju parodontitisa i treba ih uzeti u obzir prilikom upravljanja bolešću.

Prevalencija Parodontitisa

Parodontitis se smatra naprednom fazom bolesti desni i javlja se u različitim oblicima. Hronični parodontitis je posebno povezan sa nakupljanjem plaka i kamenca i pretežno se javlja kod odraslih. Sa druge strane, agresivni parodontitis, koji pokazuje porodične karakteristike, brže napreduje kod mladih osoba. Pored ove dve glavne vrste, postoje još dve podkategorije:

Lokalizovani agresivni parodontitis (LAP)

 • 2,6% kod afroamerikanaca
 • 1-5% kod afrikanaca
 • 0,2% kod azijata
 • 0,5-1% kod severnoamerikanaca
 • 0,3-2% kod južnoamerikanaca

Generalizovani agresivni parodontitis (GAP)

 • Opšta prevalencija 0,13%
 • LAP je ispod 1%

Ovi podaci pokazuju da prevalencija parodontitisa varira prema etničkoj pripadnosti i mestu stanovanja. Dok je hronični parodontitis češći u zemljama u razvoju, u razvijenim zemljama je veća stopa pristupa lečenju.

Proces Parodontitisa

Parodontitis počinje formiranjem biofilma usled bakterijskih infekcija. Na zubnoj površini brzo se formira stečeni film, nakon čega sledi početno vezivanje bakterija. U početku dominiraju gram-pozitivne bakterije kao što su Streptococcus i Actinomyces kao glavni kolonizatori zubnog plaka. Receptori za adhezine na ovim bakterijama vežu se za film, olakšavajući kasnije nakupljanje.

 • Početna bakterijska kolonizacija: Streptococcus i Actinomyces se naseljavaju nakon formiranja filma.
 • Formiranje biofilma: Bakterije formiraju zaštitni biofilm, stičući otpornost na antibiotike.
 • Metaboličke aktivnosti: Kanali cirkulacije unutar biofilma obezbeđuju distribuciju hranljivih materija i eliminaciju otpada.

Kao hronični proces, progresija parodontitisa se nastavlja interakcijom mikrobnih kompleksa. Grupe poznate kao crveni i narandžasti kompleks dominiraju u težim oblicima bolesti. Mehanizam kvoruma reguliše koordinisano ponašanje i gensku ekspresiju bakterija. Ovaj proces olakšava širenje bolesti i može oštetiti tkivo desni. Parodontitis održava i razvija svoj mikroekosistem kroz:

 • Promene u pH i metabolitima: Promenjeni uslovi unutar biofilma podržavaju opstanak različitih vrsta bakterija.
 • Formiranje anoksije: Kako se povećava zubni plak, nivo kiseonika opada i razmnožavaju se anaerobne bakterije.

Tokom ovog procesa, urođeni imuni sistem pacijenta reaguje slanjem neutrofila na inficirano područje. Ove ćelije povećavaju upalu, izazivajući crvenilo i otok desni. Adaptivni imuni odgovor se aktivira na sledeći način:

 • Povećava se oslobađanje medijatora kao što su interleukin 1-beta i faktor nekroze tumora.
 • Aktivacija B i T limfocita poboljšava borbu protiv infekcije.

Posledice parodontitisa uključuju razaranje tkiva i kostiju koje podržavaju zube. Aktivacija RANK-a igra važnu ulogu u ovom procesu, izazivajući osteoklaste da započnu razaranje kostiju. Ova situacija može napredovati do gubitka zuba.

Analiza Tkiva: Mikroskopske Faze Parodontitisa

Razvoj parodontitisa počinje fazom gingivitisa i napreduje kroz različite histopatološke promene na mikroskopskom nivou. Prva faza, poznata kao početna lezija, postavlja osnovu za upalu desni. U ovoj fazi se primećuju manje ulceracije u sulkularnom epitelu. Ako se ne leči, ovo stanje se pretvara u ranu leziju.

 • Početna lezija: Počinje infiltracija inflamatornih ćelija.
 • Rana lezija: Vlakna kolagena u lamina propria počinju da se raspadaju.
 • Stabilizovana lezija: Upala se širi od epitela do vezivnog tkiva.

Kako se upala širi na vezivno tkivo, stabilizovana lezija prelazi u naprednu fazu. U ovom procesu, vlakna kolagena su ozbiljno oštećena. Kao rezultat toga, elementi povezivanja u desnima slabe, klinički se manifestujući kao gubitak vezivanja. Aktivacija osteoklastnih ćelija započinje resorpciju kostiju. Ovo raz

aranje kostiju označava početak procesa koji može dovesti do gubitka zuba. Svaka faza je od ključnog značaja za napredovanje parodontitisa.

Simptomi i Metode Pregleda

Parodontitis se manifestuje različitim simptomima u ranim i naprednim fazama. Prvo, pacijenti mogu primetiti crvenilo i otok desni. Ovo je obično praćeno osetljivošću desni i nelagodom pri jelu. Kako bolest napreduje, krvarenje desni postaje učestalije i ozbiljnije. Krvarenje se posebno može primetiti tokom pranja zuba ili konzumiranja tvrde hrane.

Povlačenje desni je jasan znak parodontitisa. Izlaganje korenova zuba usled povlačenja desni izaziva osetljivost zuba. Takođe, mogu se formirati novi prostori između zuba, što dovodi do nakupljanja ostataka hrane. Kako bolest napreduje, strukture koje podržavaju zube slabe i počinje njihova pokretljivost. Ovo postaje posebno evidentno tokom žvakanja.

Za dijagnozu parodontitisa, stomatolog obavlja detaljan oralni pregled. Tokom ovog pregleda procenjuje se zdravlje desni i stepen povlačenja desni. Gubitak vezivanja desni se obično meri parodontalnom sondom. Ova alatka određuje dubinu džepa između desni i zuba.

 • Dubina parodontalnih džepova varira od 4 do 12 mm.
 • Krvarenje desni: Krvarenje desni tokom pranja zuba.

Napredne tehnike snimanja otkrivaju prisustvo i stepen gubitka alveolarne kosti. Ovi snimci takođe prikazuju stanje korenova zuba i zdravlje okolnih tkiva, omogućavajući jasnije razumevanje faze parodontitisa.

Proces Dijagnostike i Metode

Dijagnoza parodontitisa se postavlja kliničkim i radiografskim pregledima. Prvo se obavlja sveobuhvatan klinički pregled zdravlja zuba i desni pacijenta. Ovaj pregled procenjuje znake upale desni, nakupljanje plaka i anomalije u razvoju zuba. Klinički pregled uključuje sledeće elemente:

 • Inkonzistencije u razvoju koje ukazuju na nakupljanje plaka na zubima.
 • Krvarenje tokom sondiranja se smatra znakom upale.
 • Dubina parodontalnih džepova se meri manuelnim ili sondama osetljivim na pritisak.
 • Određivanje zahvatanja furkacija.
 • Procena povlačenja desni i nivoa kliničkog vezivanja.

Nakon ovog pregleda, obim i lokacija gubitka kosti se procenjuju radiografskim metodama. Radiografska procena može uključivati sledeće tehnike snimanja:

 • Intraoralna periapikalna radiografija
 • Zagrizni krilni snimak
 • Panoramska radiografija

Ove radiografije detaljno prikazuju količinu gubitka kosti i stanje korenova zuba. U slučajevima agresivnog parodontitisa, radiografski pregledi ističu vertikalni gubitak kosti i defekte luka u molarnoj regiji.

Pristupi Lečenju i Upravljanje Pacijentom

Glavni cilj lečenja parodontitisa je poboljšanje zdravlja desni i očuvanje parodontalnih tkiva. Proces lečenja varira u zavisnosti od težine bolesti i uključuje različite metode. Prvo, potrebno je smanjiti lokalne faktore i bakterijsko opterećenje. Pored toga, promene u načinu života pacijenta su od velike važnosti. Posebno se podstiče prestanak pušenja i upotrebe duvana.

Neke mere sprovedene tokom parodontalnog lečenja uključuju:

 • Skaliranje i planiranje korena: Uklanjanje kamenca i plaka.
 • Vodice za ispiranje i specijalne paste za zube: Smanjenje bakterijskog opterećenja i podrška oralnoj higijeni.
 • Lokalna primena lekova: Ciljano delovanje na mikroorganizme u inficiranim područjima.

Ostale Važne Parodontalne Bolesti

Parodontalna bolest ima različite oblike koji mogu uticati na pristupe lečenju. Prvo, akutni nekrotizujući ulcerativni gingivitis pokazuje simptome kao što su jak bol i brzi gubitak tkiva u desnima. Ovo stanje obično povećava rizik od ulceracija i infekcija. Gingivalni ili parodontalni apsces se karakteriše iznenadnim početkom bola i otoka desni.

 • Akutna nekrotizujuća ulcerativna upala: Uključuje jak bol i gubitak tkiva desni.
 • Gingivalni apsces: Iznenadni početak bola i otoka desni.

Endodontsko-parodontalne lezije proizlaze iz problema sa pulpom i parodontalnim tkivima. Konačno, refraktorni parodontitis su uporne slučajevi koji ne odgovaraju na standardne tretmane. Ove situacije otežavaju upravljanje bolešću i obično zahtevaju agresivnije metode lečenja.

Prognoza i Varijable Parodontitisa

Tok parodontitisa određuju različiti faktori. Prvo, položaj zuba u strukturi vilice je od velike važnosti. Na primer, mandibularni očnjaci obično imaju niži rizik, dok maksilarni drugi molari nose najveći rizik. Pored toga, parodontalne nepravilnosti zuba i položaj zuba direktno utiču na prognozu bolesti.

Neki ključni faktori koji određuju napredak bolesti uključuju:

 • Povećana dubina parodontalnih džepova
 • Pokretljivost zuba
 • Zabeležen gubitak kosti
 • Zahvatanje furkacija
 • Loše postavljeni zubi
 • Nedovoljna odnos kruna-koren

Prisustvo ovih faktora obično dovodi do lošije prognoze. Međutim, pažnja pacijenta na oralnu higijenu i prestanak pušenja doprinose poboljšanju stanja. Takođe, smanjenje pokretljivosti zuba se smatra pozitivnim razvojem. U fazi održavanja, zubi u područjima sa krvarenjem imaju tri puta veći rizik od gubitka vezivanja u odnosu na nekrvareća područja.

Mogući Zdravstveni Problemi

Parodontitis može dovesti do drugih ozbiljnih zdravstvenih problema u telu. Ako se ne leči, bolest negativno utiče ne samo na oralno zdravlje, već i na opšte zdravlje. Stoga je važno dijagnostikovati i efikasno upravljati bolešću.

Lokalni i sistemski efekti parodontitisa uključuju:

 • Povećanje nivoa C-reaktivnog proteina: Ovo može povećati rizik od srčanih bolesti.
 • Dijabetes tipa II: Parodontitis može otežati kontrolu šećera u krvi, negativno utičući na upravljanje dijabetesom.
 • Hronična opstruktivna bolest pluća: Upala u oralnom zdravlju može oštetiti pluća.
 • Bebe sa niskom porođajnom težinom: Kod trudnica, parodontitis može izazvati prenatalne komplikacije i bebe sa niskom porođajnom težinom.

Ove komplikacije su povezane sa aktivacij

om i održavanjem inflamatornih odgovora u telu zbog parodontitisa. Intervencija u ranim fazama bolesti igra ključnu ulogu u sprečavanju destruktivnih efekata.

Preventivne Mere i Smernice za Pacijente

Prevencija parodontitisa počinje sa efikasnim praksama oralne higijene. Redovno pranje zuba je osnovni korak u održavanju zdravih desni. Posebno je efektivna Bass tehnika pranja zuba za kontrolu plaka.

Pored toga, potrebno je uključiti upotrebu zubnog konca u dnevnu rutinu oralne higijene. Ovo je vitalno za čišćenje plaka nakupljenog između zuba. Pacijenti treba da koriste zubni konac nakon svakog obroka.

 • Tehnike pranja zuba: Posebno se preporučuje Bass metoda.
 • Interdentalno čišćenje: Treba koristiti zubni konac ili interdentalne četkice.

Upotreba duvana može povećati težinu parodontalnih bolesti. Stoga je prestanak pušenja ključan za zaštitu zdravlja desni. Upravljanje parodontalnim bolestima ne treba ograničiti samo na lečenje, već treba uključiti sveobuhvatan program nege sa redovnim kontrolama i podsetnicima.