Fraud Blocker

Periodontitis Nedir? Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Periodontitis Nedir Neden Olur Ne Iyi Gelir

Periodontitis diş etlerinde ve çevre dokularda meydana gelen ciddi bir iltihaplı hastalıktır. Bu durum genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkar. Hastalık diş kaybına yol açabilirken aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıklarla da bağlantılıdır. Tedavi edilmezse hem oral sağlık hem de genel sağlık üzerinde kalıcı zararlar bırakabilir.

Periodontitis: Diş Eti ve Diş Desteğini Tehdit Eden Hastalık

Periodontitis diş etleri ve çevresindeki dokuların iltihaplanmasıyla sonucu kemik ve diş eti kaybına sebep olan ciddi bir hastalıktır. Çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak gelişir ve tedavi edilmediğinde diş kaybına kadar varabilen sonuçlar doğurabilir. Diş etlerinde başlayan bu iltihabi süreç zamanla daha derin dokulara yayılır ve kemik yapısını etkiler.

Hastalığın nedenleri arasında çeşitli faktörler bulunur:

Bunlarla birlikte çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri de periodontitis riskini artırabilir. Örneğin düzensiz diş bakımı ve yetersiz beslenme bakteriyel plak birikimine ve sonrasında diş eti iltihabına zemin hazırlar. Sigara kullanımı gibi alışkanlıklar da diş etlerinin daha kolay iltihaplanmasına neden olabilir.

Periodontitis’in etkileri sadece ağız sağlığı ile sınırlı kalmaz. Genel sağlık üzerinde de olumsuz etkileri vardır; örneğin kalp hastalıkları ve diyabet ile ilişkilendirilmiştir.

Periodontitisin Temel Sebepleri

Özellikle dişlerde biriken plak ve tartar bu hastalığın ana tetikleyicilerindendir. Ağız hijyeni yetersizliği, diş eti iltihabına yol açar ve zamanla periodontal hastalığa dönüşebilir. Dişeti iltihabı hijyenin kesintiye uğramasıyla hızla başlar ve düzenli bakım ile geri döndürülebilir. Periodontal hastalığın yayılmasını ve şiddetlenmesini hızlandıran diğer faktörler şunlardır:

 • Gelişimsel çukurlar,
 • Yetersiz yapılmış restorasyonlar,
 • Genetik yatkınlık,
 • Sigara kullanımı,
 • Yüksek stres seviyeleri.

Bu faktörlerin her biri, periodontitisin gelişiminde kritik rol oynar ve hastalığın yönetiminde dikkate alınması gerekir.

Periodontitisin Yaygınlığı

Periodontitis diş eti hastalıklarının ileri bir evresi olarak kabul edilir ve çeşitli biçimlerde görülür. Kronik periodontitis özellikle diş plakları ve diş taşlarının birikimiyle bağlantılıdır ve ağırlıklı olarak yetişkinlerde görülür. Öte yandan ailesel özellikler gösteren agresif periodontitis ise genellikle genç bireylerde daha hızlı ilerler. Bu iki ana tür dışında iki alt tür daha vardır:

Lokalize agresif periodontitis (LAP)

 • Afrikalı Amerikalılarda %2,6
 • Afrikalılarda %1 ile 5
 • Asyalılarda %0,2
 • Kuzey Amerikalılarda %0,5 ile 1
 • Güney Amerikalılarda %0,3 ile 2

Generalize agresif periodontitis (GAP)

 • Genel yaygınlık %0,13
 • LAP %1’den azdır

Bu veriler periodontitisin etnik köken ve yaşam alanına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kronik periodontitis daha yaygınken, gelişmiş ülkelerde tedaviye erişim oranları daha yüksektir.

Periodontitis Sürecinde Meydana Gelenler

Periodontitis, bakteriyel enfeksiyonların yol açtığı biyofilmlerin oluşumuyla başlar. Diş yüzeyinde kazanılmış pelikül hızla oluşur ve ardından bakterilerin ilk bağlanması gerçekleşir. Başlangıçta özellikle Streptococcus ve Actinomyces gibi gram pozitif bakteriler diş plağının ana kolonize edicileri olarak ön plana çıkar. Bu bakterilerin yüzeyinde bulunan adezin reseptörleri peliküle bağlanarak daha sonraki birikimlere zemin hazırlar.

 • İlk bakteriyel kolonizasyon: Pelikül oluşumu sonrası Streptococcus ve Actinomyces türleri yerleşir.
 • Biyofilm oluşumu: Bakteriler koruyucu bir matris içinde biyofilm oluşturarak antibiyotiklere karşı direnç kazanır.
 • Metabolik aktiviteler: Biyofilm içerisindeki dolaşım kanalları sayesinde besin dağılımını ve atık atımını sağlar.

Kronik bir süreç olarak periodontitisin ilerlemesi mikrobiyal komplekslerin etkileşimiyle devam eder. Kırmızı ve turuncu kompleks olarak bilinen gruplar hastalığın daha ağır formlarında öne çıkar. Quorum algılama mekanizması bakterilerin koordineli davranışlarını ve gen ifadesini düzenler. Bu süreç hastalığın yayılmasını kolaylaştırır ve diş eti dokusuna zarar verebilir. Periodontitis aşağıdaki yollarla kendi mikroekosistemini sürdürür ve geliştirir:

 • Ph ve metabolit değişiklikleri: Biyofilm içerisinde değişen koşullar farklı bakteri türlerinin hayatta kalmasını destekler.
 • Anoksi oluşumu: Diş plağının artmasıyla oksijen seviyesi düşer ve anaerobik bakteriler ürer.

Bu süreçte hastanın doğuştan gelen bağışıklık sistemi enfekte olan bölgeye nötrofiller göndererek yanıt verir. Bu hücreler inflamasyonu artırarak diş etlerinde kızarıklık ve şişlik yaratır. Adaptif bağışıklık tepkisi aşağıdaki şekillerde devreye girer:

 • İnterlökin 1-beta ve tümör nekroz faktörü gibi mediatörlerin salınımı artar.
 • B ve T lenfositlerin aktivasyonu, enfeksiyonla daha etkin mücadele sağlar.

Periodontitisin sonuçları arasında diş desteğindeki doku ve kemiklerin yıkımı bulunur. RANK’ın aktivasyonu bu süreçte önemli rol oynar ve osteoklastların kemik yıkımını başlatmasına neden olur. Bu durum, diş kaybına kadar ilerleyebilir.

Doku Analizi: Periodontitisin Mikroskobik Evreleri

Periodontitisin gelişim süreci gingivitis aşamasından başlar ve mikroskobik düzeyde çeşitli histopatolojik değişikliklerle ilerler. İlk evre olan başlangıç lezyonu diş eti iltihabının temelini atar. Bu aşamada sulküler epitelyumda minör ülserasyonlar gözlemlenir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum erken lezyona dönüşür.

 • Başlangıç Lezyonu: İltihabi hücrelerin infiltrasyonu başlar.
 • Erken Lezyon: Lamina propria içindeki kollajen lifleri bozulmaya başlar.
 • Yerleşik Lezyon: Epitelyumdan bağ dokusuna enflamasyon yayılır.

Enflamasyonun bağ dokusuna yayılmasıyla yerleşik lezyon ilerlemiş aşamaya geçiş yapar. Bu süreçte kollajen lifler ciddi şekilde zarar görür. Sonuç olarak diş etindeki bağlantı elemanları zayıflar ve klinik olarak ataşman kaybı olarak kendini gösterir. Osteoklast hücrelerinin aktivasyonu ile kemik rezorpsiyonu başlar. Bu kemik yıkımı diş kaybına kadar giden sürecin başlangıcıdır. Her aşama periodontitisin ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Belirtiler ve Muayene Yöntemleri

Periodontitis hem erken hem de ileri evrelerde çeşitli belirtilerle kendini gösterir. İlk olarak hastalar diş etlerinde kızarıklık ve şişlik fark edebilir. Bu genellikle diş etlerinin hassasiyeti ve yemek yerken rahatsızlık hissi ile gelir. Hastalık ilerledikçe diş etlerinde kanama daha sık ve şiddetli hale gelir. Özellikle diş fırçalama sırasında veya sert yiyecekler tüketildiğinde kanama gözlemlenebilir.

Diş eti çekilmesi periodontitisin belirgin bir göstergesidir. Diş etlerinin geri çekilmesiyle diş kökleri açığa çıkar ve bu durum diş hassasiyetine neden olur. Ayrıca dişler arasında yeni boşluklar oluşabilir ve bu boşluklar yiyecek kalıntılarının birikmesine yol açar. Hastalığın ilerlemesiyle dişleri destekleyen yapılar zayıflar ve diş sallanmaları başlar. Bu özellikle çiğneme sırasında belirginleşir.

Periodontitisin tanısı için diş hekimi detaylı bir oral muayene yapar. Bu muayene sırasında diş eti sağlığı ve diş eti çekilmesinin derecesi değerlendirilir. Diş etlerinin tutunma kaybı genellikle periodontal sond ile ölçülür. Bu alet diş eti ile diş arasındaki cep derinliğini saptar.

 • Periodontal ceplerin derinliği: 4 ila 12 mm arasında değişebilir.
 • Diş eti kanaması: Diş etlerinin fırçalama sırasında kanaması.

Gelişmiş tekniklerle yapılan röntgen çekimleri alveolar kemik kaybının varlığını ve derecesini ortaya koyar. Bu tür görüntüler diş köklerinin durumunu ve çevre dokuların sağlığını da gösterir. Böylece periodontitisin evresi daha net anlaşılır.

Teşhis Süreci ve Yöntemleri

Periodontitisin tanısı hem klinik hem de radyografik incelemelerle konur. Öncelikle hastanın diş ve diş eti sağlığına kapsamlı bir klinik muayene yapılır. Bu muayenede diş etlerindeki iltihap belirtileri, plak birikimi ve diş gelişimindeki anormallikler değerlendirilir. Klinik muayene aşağıdaki unsurları içerir:

 • Dişlerde plak birikimini gösteren gelişimsel tutarsızlıklar.
 • Sondlama sırasında kanama iltihabın bir göstergesi olarak kabul edilir.
 • Periodontal cep derinliklerinin ölçümü manuel veya basınca duyarlı sondalar kullanılarak yapılır.
 • Furkasyon tutulumunun belirlenmesi.
 • Diş eti çekilmesi ve klinik ataşman seviyesinin değerlendirilmesi.

Bu muayeneyi takiben kemik kaybının genişliği ve yerleşimi radyografik yöntemlerle incelenir. Radyografik değerlendirme aşağıdaki görüntüleme tekniklerini içerebilir:

 • İntraoral periapikal radyografi
 • Isırma kanatlı radyografi
 • Panoramik radyografi

Bu radyografiler kemik kaybının miktarını ve diş köklerinin durumunu detaylı bir şekilde gösterir. Özellikle agresif periodontitis vakalarında radyografik incelemeler. Molar bölgesindeki dikey kemik kaybını ve kemer defektlerini açıkça ortaya koyar.

Tedavi Yaklaşımları ve Hastanın Yönetimi

Periodontitis tedavisinin ana hedefi diş eti sağlığını iyileştirmek ve periodontal dokuları korumaktır. Tedavi süreci hastalığın şiddetine göre şekillenir ve çeşitli yöntemler içerir. İlk olarak lokal etkenlerin ve bakteriyel yükün azaltılması gerekir. Bunun yanında hastanın yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşır. Özellikle sigara ve tütün kullanımının bırakılması teşvik edilir.

Periodontal tedavi sırasında uygulanan bazı önlemler şunlardır:

 • Ölçekleme ve kök yüzeyi düzleştirme: Diş taşlarının ve plakların temizlenmesi.
 • Gargaralar ve özel diş macunları: Bakteriyel yükün azaltılması ve ağız hijyeninin desteklenmesi.
 • Lokal ilaç uygulamaları: Enfekte bölgelerdeki mikroorganizmaları hedef alır.

Diğer Önemli Periodontal Hastalık Halleri

Periodontal hastalığın çeşitli formları vardır ve bu durumlar tedavi yaklaşımlarını etkileyebilir. Öncelikle akut nekrotizan ülseratif diş eti iltihabı, şiddetli ağrı ve diş etlerinde hızlı doku kaybı gibi belirtiler gösterir. Bu durum genellikülserasyon ve enfeksiyon riskini artırır. Dişeti veya periodontal apse, ani başlangıçlı ağrı ve şişlik ile dikkat çeker.

 • Akut nekrotizan ülseratif iltihap: Şiddetli ağrı ve diş eti kaybı içerir.
 • Dişeti apsesi: Ani başlangıçlı ağrı ve diş etinde şişlik.

Endodontik-periodontal lezyonlar hem pulpal hem de periodontal problemlerden kaynaklanır. Son olarak refrakter periodontit, standart tedavilere yanıt vermeyen inatçı vakalardır. Bu tür durumlar hastalığın yönetimini zorlaştırır ve genellikle daha agresif tedavi yöntemleri gerektirir.

Periodontitisin Prognozu ve Değişkenleri

Periodontitisin seyri çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Öncelikle çene yapısındaki dişlerin konumu büyük önem taşır. Örneğin mandibular kaninler genellikle daha düşük risk taşırken maksiller ikinci molarlar en yüksek riski taşır. Ayrıca dişlerde görülen periodontal bozukluklar ve dişin konumu hastalığın prognozunu doğrudan etkiler.

Hastalığın ilerleyişinde belirleyici olan bazı kritik faktörler şunlardır:

 • Artmış periodontal cep derinliği
 • Dişlerin hareketliliği
 • Gözlemlenen kemik kaybı
 • Furkasyon tutulumu
 • Malpozisyonlu dişler
 • Yetersiz kron-kök oranı

Bu faktörlerin varlığı genellikle prognozun kötüleşmesine yol açar. Ancak hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi ve sigarayı bırakması gibi faktörler durumun iyileşmesine katkı sağlar. Ayrıca dişlerde hareketliliğin azalması olumlu gelişmeler arasında değerlendirilir. İdame aşamasında kanayan bölgelerdeki dişler kanamayan bölgelere göre üç kat daha fazla ataşman kaybı riski taşır.

Olası Sağlık Sorunları

Periodontitis vücutta başka ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tedavi edilmediği zaman hastalık yalnızca ağız sağlığını değil genel sağlığı da olumsuz etkiler. Bu nedenle hastalığın tanısı ve etkili bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Periodontitisin yol açtığı lokal ve sistemik etkiler şunlardır:

 • C-reaktif protein seviyelerinde artış: Bu durum kalp hastalıkları riskini artırabilir.
 • Tip II diyabet: Periodontitis kan şekeri kontrolünü zorlaştırarak diyabetin yönetimini olumsuz etkileyebilir.
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı: Ağız sağlığındaki iltihaplanma akciğerlere zarar verebilir.
 • Düşük doğum ağırlıklı bebekler: Hamile kadınlarda periodontitis doğum öncesi komplikasyonlara ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere yol açabilir.

Bu komplikasyonlar periodontitisin vücuttaki inflamatuvar yanıtları tetiklemesi ve sürdürmesi ile ilişkilidir. Hastalığın erken evrelerinde müdahale yıkıcı etkilerin önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Önleyici Tedbirler ve Hasta Yönergeleri

Periodontitisin önlenmesi ağız hijyenine yönelik etkili uygulamalarla başlar. Hastaların düzenli olarak dişlerini fırçalamaları sağlıklı diş etlerini korumada temel bir adımdır. Özellikle Bass fırçalama tekniği plak kontrolünde çok etkilidir.

Ayrıca diş ipi kullanımının günlük ağız bakım rutinine dahil edilmesi gereklidir. Bu dişlerin arasında biriken plakların temizlenmesinde hayati öneme sahiptir. Hastalar, diş ipi kullanımını her yemekten sonra yapmalıdır.

 • Diş fırçalama teknikleri: Özellikle Bass yöntemi önerilir.
 • Dişler arası temizlik: Diş ipi veya ara yüz fırçaları kullanılmalıdır.

Sigara kullanımı periodontal hastalıkların şiddetini artırabilir. Bu nedenle sigarayı bırakmak diş eti sağlığını korumak için kritik bir adımdır. Periodontal hastalıkların yönetimi, sadece tedaviyle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda düzenli kontrol ve hatırlatmalar içeren kapsamlı bir bakım programını içermelidir.