Fraud Blocker

Wat is tandvleesontsteking, hoe wordt het behandeld?

Dis Eti Iltihabi Nedir Nasil Tedavi Edilir

Gingivitis, ook bekend als tandvleesontsteking, manifesteert zich door roodheid, zwelling en gemakkelijk bloeden van het tandvlees. De aandoening wordt veroorzaakt door de ophoping van bacteriële plaque. Het leidt echter niet tot tandverlies omdat er geen terugtrekking van het tandvlees plaatsvindt. Dit onderscheid markeert het fundamentele verschil tussen parodontitis en gingivitis. Vroege diagnose en correcte behandelingsmethoden maken gingivitis omkeerbaar. Daarom zijn regelmatige tandartsbezoeken en een goede mondhygiëne van groot belang. Het behandelingsproces richt zich op het reinigen van het getroffen gebied en het beheersen van de infectie.

Definitie en Soorten Tandvleesontsteking

Tandvleesontsteking is een ontstekingsaandoening die zich ontwikkelt door een bacteriële infectie in het tandvlees. Deze aandoening manifesteert zich door roodheid en zwelling van het tandvlees. De ontsteking is beperkt tot het tandvleesepitheel en de omliggende zachte weefsels, waardoor er geen terugtrekking van het tandvlees optreedt. Gingivitis is de meest voorkomende vorm van parodontale aandoeningen. De soorten variëren afhankelijk van de ernst en duur van de ziekte:

Klinisch gezien is het tandvlees glanzend, gevoelig en bloedt het gemakkelijk bij aanraking. Deze aandoening is vaak pijnloos en wordt daarom niet opgemerkt door patiënten, wat kan leiden tot late behandeling. Indien onbehandeld, kan het de ontwikkeling van ernstigere parodontale aandoeningen bevorderen.

Oorzaken van Gingivitis

Gingivitis, gedefinieerd als tandvleesontsteking, wordt veroorzaakt door verschillende micro-organismen. Vooral de microbiële plaque die zich ophoopt in de tandvleesspleet veroorzaakt ontsteking, wat leidt tot roodheid en zwelling van het tandvlees. Deze microbiële interactie speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de ziekte. De belangrijkste micro-organismen die bijdragen aan de ontsteking zijn:

 • Streptococcus
 • Fusobacterium
 • Actinomyces
 • Veillonella
 • Treponema

Daarnaast kunnen soorten zoals Bacteroides, Capnocytophaga en Eikenella ook een rol spelen in de etiologie van gingivitis. Andere etiologische factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte zijn onder andere onvoldoende mondhygiëne, slechte voedingsgewoonten en bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Hormonale veranderingen maken het tandvlees ook kwetsbaarder voor ontsteking. Afhankelijk van het type gingivitis worden verschillende behandelingen toegepast, maar de basisaanpak is altijd het beheersen van de microbiële plaque.

Effecten en Beheer van Plaque-geïnduceerde Tandvleesontsteking

Plaque-geïnduceerde gingivitis veroorzaakt ontsteking in het tandvleesweefsel. De dunne laag bacteriën die zich ophoopt op het tandoppervlak, verhardt als deze niet regelmatig wordt gereinigd en verandert in tandsteen. Dit proces kan de mondgezondheid ernstig in gevaar brengen.

 • Factoren die de vorming van plaque vergemakkelijken:
 • Samengepakte tanden
 • Orthodontische behandeling nodig voor scheve tanden
 • Slecht passende of onvolledige tandprothesen

Plaqueophoping veroorzaakt ontsteking in tanden en tandvlees, wat leidt tot roodheid, zwelling en bloeden van het tandvlees. Scheve tanden bemoeilijken vooral de reiniging en verhogen de plaqueophoping, wat leidt tot meer bacteriën en een verhoogd risico op gingivitis. De meest effectieve manier om gingivitis te bestrijden is een goede mondhygiëne, inclusief regelmatig tandenpoetsen en het gebruik van tandzijde.

Uitgelokte Gingivitis door Voeding

Moderne dieetgewoonten, vooral een hoge consumptie van geraffineerde koolhydraten, kunnen het risico op gingivitis verhogen. Geraffineerde suikers en voedingsmiddelen met een hoge glycemische index kunnen ontstekingsprocessen in het lichaam in gang zetten en de gezondheid van het tandvlees negatief beïnvloeden. Dit proces leidt via NFkB-activatie en verhoogde oxidatieve stress tot versterkte ontstekingsreacties in het tandvlees. Daarnaast draagt een hoge verhouding van omega-6 tot omega-3 vetzuren in moderne diëten ook bij aan ontstekingen.

Voedingsmiddelen die moeten worden vermeden:

 • Geraffineerde suikers
 • Koolhydraten met een hoge glycemische index

Door de consumptie van deze voedingsmiddelen te verminderen en anti-inflammatoire voedingsstrategieën toe te passen, kunt u het risico op gingivitis minimaliseren. Het eten van meer voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3 vetzuren, zoals vis en walnoten, helpt bij het balanceren van omega-6 en omega-3. Ten slotte ondersteunt de consumptie van vitamine C-rijke groenten en fruit de gezondheid van het tandvlees en vertraagt het ontstekingsproces.

Gingivitis en Hormonale Veranderingen

Zwangerschap en adolescentie zijn periodes van hormonale veranderingen die de gezondheid van het tandvlees rechtstreeks beïnvloeden. Verhoogde niveaus van oestrogeen en testosteron in deze periodes kunnen leiden tot overdreven ontstekingsreacties in het tandvlees. Deze hormonale schommelingen maken het tandvlees kwetsbaarder en zelfs een kleine ophoping van plaque kan ernstige ontsteking veroorzaken. Tijdens de zwangerschap verergeren de verwijde bloedvaten dit proces. De effecten van steroïde hormonen op het tandvlees maken het tandvlees tot een doelorgaan, vooral bij jonge meisjes.

Gingivitis Geïnduceerd door Medicatie

Verschillende medicijnen kunnen als bijwerking leiden tot de ontwikkeling van gingivitis. Anticoagulantia, fibrinolytische middelen, orale anticonceptiva, proteaseremmers en vitamine A en zijn analogen kunnen gingivitis veroorzaken. Dit type gingivitis door medicatie wordt in verband gebracht met de stimulatie van fibroblastproliferatie door medicijnmetabolieten. Dit leidt tot ophoping van vooral collageen bevattende onvolgroeide eiwitten in de extracellulaire matrix.

Medicijnen die Gingivitis Kunnen Veroorzaken:

 • Calciumkanaalblokkers
 • Anticoagulantia
 • Fibrinolytische middelen
 • Orale anticonceptiva
 • Proteaseremmers
 • Vitamine A en zijn analogen

Deze ophoping leidt tot een onbalans tussen de synthese en afbraak van de extracellulaire matrix, wat resulteert in gingivitis, een ontstekingsaandoening van het tandvlees.

Prevalentie van Tandvleesontsteking

Deze gezondheidsprobleem kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. Het komt vooral vaker voor bij mannen, omdat vrouwen over het algemeen een betere mondhygiëne handhaven. Het komt vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status dan bij mensen met een hoog inkomen, omdat ze meestal minder toegang hebben tot gezondheidszorg en minder aandacht besteden aan mondgezondheid. Het komt ook vaker voor bij zwangere vrouwen en de ernst van de ziekte neemt toe.

Soorten tandvleesontsteking:

 • Plaque-geïnduceerde tandvleesontsteking
 • Hormonale tandvleesontsteking
 • Acute ulceratieve necrotiserende tandvleesontsteking
 • Medicatie-geïnduceerde tandvleesontsteking
 • Spontane hyperplastische tandvleesontsteking

Onder deze typen is plaque-geïnduceerde tandvleesontsteking het meest voorkomend en omvat meer gevallen dan alle andere typen samen.

Stadia van Tandvleesontsteking

Parodontale aandoeningen worden ingedeeld in

vier stadia, die elk op een andere manier de conditie van het tandvlees beïnvloeden. Ten eerste verschijnt de initiële laesie. In dit stadium begint bacteriële plaque de tandvleescellen te beschadigen. Daarna volgt het vroege laesiestadium, waarin ontstekingscellen toenemen en bindweefselvezels afnemen. Vervolgens gaat het over in het gevestigde laesiestadium; in dit stadium wordt het bindweefsel meer beschadigd en wordt de ontsteking duidelijker. Ten slotte, in het gevorderde laesiestadium, treedt ernstige bindweefselverlies en botresorptie op, wat resulteert in parodontitis. In dit proces:

 • Initiële Laesie
 • Vroege Laesie
 • Gevestigde Laesie
 • Gevorderde Laesie

Tijdige interventie in elk stadium kan de progressie van de ziekte voorkomen en ernstige gezondheidsproblemen voorkomen.

Initiële Laesie van Gingivitis

In de eerste fase van tandvleesontsteking is er een duidelijke ontstekingsreactie. Deze fase heeft acute exsudatieve kenmerken. De doorstroom van tandvleesvloeistof neemt toe en neutrofielen migreren van het bindweefsel naar de tandvleesspleet. Tijdens dit proces ontstaat fibrineophoping in de buurt van de bloedvaten in het bindweefsel. Deze ophoping is een van de belangrijkste indicatoren van het ontstekingsproces.

De vorming van de initiële laesie treedt op binnen vier dagen na het begin van de plaqueophoping. In dit stadium scheiden neutrofielen de volgende enzymen af:

 • Collagenase
 • Andere diverse enzymen

Deze enzymen veroorzaken de afbraak van collageen en beïnvloeden een aanzienlijk deel van het bindweefsel. Het ontstekingsinfiltraat beslaat ongeveer 5% tot 10% van het bindweefsel. In dit proces worden symptomen zoals roodheid en zwelling van het tandvlees waargenomen.

De Rol van de Vroege Laesie in Gingivitis

In het gingivitisproces vertegenwoordigt de vroege laesie de eerste ontstekingsveranderingen in het tandvlees. Ongeveer een week na het begin van plaqueophoping worden roodheid en bloeden van het tandvlees duidelijk. In dit stadium worden ontstekingsreacties intenser en beïnvloeden ze het bindweefsel. De ontstekingslaesie in dit stadium beslaat ongeveer 5% tot 15% van het bindweefsel. Bovendien varieert het verlies van collageen van 60% tot 70%.

 • Ontstekingscellen: In het vroege laesiestadium zijn lymfocyten en macrofagen dominant en vormen ze 75% van de totale cellen.
 • Plasmacellen: In dit stadium zijn er weinig plasmacellen te zien.
 • Collageenverlies: Door het ontstekingsproces is er een aanzienlijk verlies van collageen in het getroffen gebied.
 • Veranderingen in fibroblasten: Lokale fibroblasten ondergaan pathologische veranderingen, wat leidt tot een verhoogde doorstroom van tandvleesvloeistof en een toename van het aantal migrerende leukocyten naar het gebied.

Deze symptomen worden beschouwd als belangrijke indicatoren van de vroege laesie in tandvleesontsteking en markeren een cruciale tijd voor het starten van de behandeling.

Progressie en Behandelingsbenaderingen van Chronische Gingivitis

Gingivitis begint als een bacteriële infectie van het tandvlees en kan zich na verloop van tijd ontwikkelen tot een gevestigde laesie. In deze fase wordt de ontsteking duidelijker, vooral bij bepaalde celtypen zoals plasmacellen en B-lymfocyten. Deze toestand in de tandvleesspleet verstoort het microbiële evenwicht in de mond en kan, indien onbehandeld, overgaan in parodontitis.

Veranderingen die worden waargenomen in gevorderde gevallen van gingivitis:

 • Toename van macrofagen en plasmacellen
 • Afname van het aantal T-cellen
 • Verhoogde collageenolytische activiteit

Het behandelproces richt zich op het beheersen van de infectie en het herstellen van de mondgezondheid. In dit stadium kan effectieve parodontale behandeling leiden tot gunstige veranderingen in de microbiële flora en genezing van de laesie bevorderen. Het succes van de behandeling hangt af van het handhaven van een regelmatige mondhygiëne en professionele reinigingen.

Mogelijke resultaten na een effectieve behandeling:

 • Toename van het aantal micro-organismen
 • Daling van ontstekingsreacties
 • Verbetering van de parodontale gezondheid

Gevorderde Parodontitis

Parodontitis is een vergevorderde en schadelijkere fase van gingivitis. In deze situatie verzwakt de verbinding tussen het tandvlees en de ondersteunende structuren van de tanden. Het ontstekingsproces beïnvloedt de volgende weefsels:

 • Tandvlees
 • Parodontaal ligament
 • Alveolair bot

Ontsteking van deze weefsels brengt de stevigheid van de tanden in gevaar. Gevorderde parodontitis kan leiden tot blijvende weefselschade en tandverlies. Bacteriële infecties verzwakken de ondersteunende structuren van de tanden en verhogen het risico op tandverlies.

Symptomen en Tandvleesonderzoek

De diagnose van deze aandoening wordt meestal gesteld door een zorgvuldige fysieke mondonderzoek. De vroege stadia van de ziekte vertonen vaak geen duidelijke symptomen, terwijl gevorderde stadia ernstige ongemakken kunnen veroorzaken. Ontstoken tandvlees bloedt gemakkelijk bij aanraking en is meestal gevoelig. Dit is een teken van een verslechterde gezondheid van het tandvlees.

Tijdens het onderzoek worden de randen van het tandvlees niet scherp zoals een mes, maar zijn ze rond en glanzend. Ernstige plaque- en tandsteenophoping zijn de belangrijkste oorzaken van ontsteking en tandvleesziekten. Zwelling of hyperplasie van het tandvleesweefsel kan worden waargenomen, wat ervoor zorgt dat het tandvlees groter en opgezwollen lijkt dan normaal. In dergelijke gevallen kan het tandvleesweefsel naar de snijrand uitzetten en kan bij het meten met een sonde zakken van meer dan 3 mm worden gevonden. Deze worden eigenlijk pseudozakken genoemd en duiden niet op verlies van bindweefsel.

Hieronder worden de symptomen van tandvleesontsteking en het scoringssysteem dat tijdens het onderzoek wordt gebruikt, gedetailleerd beschreven:

Graad:

 • Normaal tandvlees: Geen zwelling of verkleuring van het tandvlees.
 • Lichte ontsteking: Lichte verkleuring en zwelling worden waargenomen. Geen bloeden bij sonderen.
 • Matige ontsteking: Roodheid, zwelling en glanzend oppervlak zijn duidelijk. Bloeden bij sonderen.
 • Ernstige ontsteking: Duidelijke roodheid en zwelling, ulceratie en neiging tot spontane bloeding.

Een tandvleesonderzoek is een fundamenteel onderdeel van de mondgezondheidsevaluatie. Dit onderzoek speelt een cruciale rol bij zowel de beoordeling van de gezondheid van het tandvlees als bij het bepalen van strategieën voor het voorkomen van mogelijke parodontale aandoeningen. Ontstekingssymptomen worden geëvalueerd op basis van de tandvleesindex en elke tandzone krijgt een score van 0 tot 3.

Begrip van Gingivitis Classificatie

Gingivitis kan worden ingedeeld in verschillende soorten afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste wordt gingivitis veroorzaakt door dentale biofilm veroorzaakt door een schadelijke bacteriële laag die zich ophoopt op de tand. Dit type wordt meestal verder onderverdeeld in de volgende subgroepen:

 • Geassocieerd met alleen dentale biofilm
 • Ontwikkeld als gevolg van systemische of lokale risicofactoren

Daarnaast worden door medicatie veroorzaakte tandvleesgroei ook in deze categorie geëvalueerd. De tweede hoofdcategorie is niet-dentale biofilm-geïnduceerde gingivitis. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door genetische of ontwikkelingsfactoren en kan worden geassocieerd met specifieke infecties. Het

kan ook ontstaan door ontstekings- en immuunstoornissen. Andere oorzaken in deze categorie zijn onder andere:

 • Reactieve processen
 • Neoplasmata
 • Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten
 • Traumatische laesies
 • Tandvleespigmentatie

Elke classificatie bepaalt de behandelbenaderingen en zorgt ervoor dat gepersonaliseerde behandelplannen voor patiënten kunnen worden opgesteld.

Diagnostische Methoden van Tandvleesontsteking

De diagnose van tandvleesontsteking, oftewel gingivitis, wordt primair gesteld door klinisch onderzoek. De tandarts evalueert symptomen zoals verkleuringen van het tandvlees, zwelling en bloeden. Röntgenonderzoek is meestal niet nodig voor de diagnose van deze aandoening. Echter, in sommige gevallen, vooral wanneer er een kans is dat de ziekte wordt verward met parodontitis, kan een röntgenonderzoek worden uitgevoerd.

 • Klinisch Onderzoek: Door observatie van de toestand van het tandvlees.
 • Röntgenonderzoek: Alleen in bepaalde gevallen noodzakelijk.

Naast deze onderzoeken zijn laboratoriumtests meestal niet vereist. Hoewel standaard laboratoriumtests niet nodig zijn voor diagnose, is een uitgebreide mondgezondheidsevaluatie belangrijk om de omvang en verspreiding van de infectie te bepalen. Een gedetailleerd mondonderzoek door de tandarts voor de start van de behandeling maakt vroege detectie van de ziekte en het opstellen van een effectiever behandelplan mogelijk.

Behandelingsmethoden en Bescherming van de Gezondheid van het Tandvlees

Bij de behandeling van tandvleesontsteking is het primaire doel het verminderen van ontsteking en het voorkomen van verdere complicaties. Hiervoor moeten patiënten allereerst hun mondhygiënegewoonten verbeteren. Regelmatig tandenpoetsen en het gebruik van tandzijde spelen een cruciale rol bij het beheersen van de ontsteking. Professionele tandreiniging verwijdert effectief plaque en tandsteen. Tijdens deze procedures kunnen de worteloppervlakken ook worden gladgemaakt.

Mechanische methoden voor plaquecontrole:

 • Regelmatig tandenpoetsen
 • Gebruik van tandzijde
 • Interdentale borstels

Antiseptische oplossingen kunnen worden gebruikt om de ontstoken gebieden te desinfecteren. Vooral mondspoelingen die chloorhexidine bevatten, zijn effectief gebleken bij het verminderen van de vorming van tandbiofilm. Deze worden aanbevolen als aanvulling op mechanische reinigingsmethoden.

Aanbevolen antiseptische oplossingen:

 • Chloorhexidine mondspoelingen

In sommige gevallen kan medische behandeling nodig zijn. Bij door medicatie veroorzaakte tandvleesgroei kan een wijziging van het medicijn nodig zijn, en bij voedingsdeficiënties kunnen de nodige supplementen worden voorgeschreven.

Kruidengeneesmiddelen kunnen ook ondersteunend worden gebruikt vanwege hun anti-inflammatoire eigenschappen. Planten zoals kamille, granaatappel en thee kunnen ontsteking en bloeden verminderen dankzij hun fytochemicaliën.

Aanbevolen kruidengeneesmiddelen:

 • Granaatappel
 • Thee
 • Kamille

Deze methoden spelen een belangrijke rol bij het beheer en de behandeling van tandvleesontsteking.

Het Belang van Differentiële Diagnose

De verschillen tussen gingivitis en parodontitis zijn van cruciaal belang voor de juiste diagnose en behandeling van tandvleesaandoeningen. Gingivitis manifesteert zich door roodheid en bloeden van het tandvlees, zonder blijvende weefselschade. Parodontitis is echter een ernstiger aandoening waarbij bindweefselverlies optreedt. De verschillen tussen deze twee aandoeningen kunnen worden bepaald door de volgende methoden:

 • Klinische Observatie: Tijdens parodontale sondeermetingen bij patiënten met parodontitis worden tandvleesrecessie en verdieping van zakken waargenomen.
 • Histologisch Onderzoek: Het bestuderen van weefsels onder een microscoop maakt het ontstekingsniveau en weefselschade duidelijker.
 • Röntgenonderzoek: Röntgenfoto’s tonen de aanwezigheid en mate van botverlies.

Deze methoden worden gebruikt om het stadium van de ziekte te bepalen en de juiste behandelingsmethoden te kiezen.

Verloop en Behandelresultaten van Gingivitis

Als gingivitis in een vroeg stadium wordt gedetecteerd, is behandeling van de ziekte mogelijk. Tijdens het behandelingsproces is het verwijderen van tandbiofilm essentieel. Hierdoor kan het tandvleesweefsel herstellen naar een normale gezonde toestand. Bovendien voorkomt regelmatige mondverzorging en professionele reiniging dat gingivitis terugkeert. In gevorderde stadia kan gingivitis overgaan in parodontitis. In dit stadium:

 • Wordt het bindweefsel beschadigd
 • Begint botverlies
 • Kan uiteindelijk tandverlies optreden

Daarom kan vroege interventie de progressie van de ziekte stoppen.

Mogelijke Langetermijneffecten

Chronische tandvleesontsteking kan blijvende effecten hebben op de mondgezondheid. Ontsteking kan zich blijven verspreiden naar het onderliggende weefsel en bot. Dit kan leiden tot een ernstiger gezondheidsprobleem, bekend als parodontitis. Naarmate tandvleesontsteking vordert, verzwakken de ondersteunende structuren van de tanden, wat leidt tot tandverlies.

 • Het ontstekingsproces kan schade toebrengen aan de ondersteunende weefsels onder het tandvlees.
 • Na verloop van tijd kan deze schade ervoor zorgen dat de tanden losser worden en uiteindelijk uitvallen.

Verbetering van de Behandelresultaten van Tandvleesontsteking met het Gezondheidsteam

Het succes van de behandeling van tandvleesontsteking hangt af van vroege diagnose en effectieve interventie. Het behandelproces vereist een interprofessionele benadering. Om de effectiviteit van de behandeling te verhogen, worden de volgende stappen aanbevolen:

 • Diepgaande analyse van de oorzaken van de ziekte.
 • Begrijpen van de prevalentie en epidemiologie van de ziekte.
 • Gebruik van actuele methoden om de ziekte te bestrijden.

De impact van parodontale aandoeningen op de algehele gezondheid moet in overweging worden genomen. Gingivitis wordt in verband gebracht met verschillende systemische aandoeningen:

 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten
 • Vroeggeboorte of laag geboortegewicht

Passende interventie in elk stadium van de ziekte kan de behandelingsresultaten aanzienlijk verbeteren.