Fraud Blocker

Wat is een wortelontsteking? Hoe wordt het behandeld?

Dis Koku Iltihabi Nedir Nasil Tedavi Edilir

Wortelontsteking is een infectie die optreedt in de diepste delen van de tanden. Deze situatie ontstaat meestal wanneer bacteriën het pulpa-gedeelte van de tand bereiken als gevolg van voortschrijdende cariës. Indien onbehandeld, kan het ernstige pijn en zelfs tandverlies veroorzaken. Daarom zijn vroege diagnose en juiste behandeling van groot belang. Tandartsen beheersen de ontsteking door het geïnfecteerde gebied te reinigen en indien nodig wortelkanaalbehandeling uit te voeren. Daarnaast kan antibioticabehandeling nodig zijn om verspreiding van de infectie te voorkomen. Effectieve mondhygiëne samen met deze behandelingen zijn effectief in het overwinnen van wortelontsteking.

Definitie en Behandelmethoden van Wortelontsteking

Wortelontsteking is een gezondheidsprobleem dat zich voordoet onder het levend weefsel van de tand, het zogenaamde pulpa, en meestal wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie. Het begint bij de punt van de tandwortel en kan zich vandaaruit uitbreiden naar het kaakbot. Dit proces leidt tot schade aan de tand en het omliggende weefsel. De ontsteking begint wanneer bacteriën het wortelkanaal binnendringen als gevolg van cariës of trauma dat het glazuur en dentine beschadigt. Het behandelingsproces varieert afhankelijk van de ernst en verspreiding van de infectie.

 • De eerste stap is om de locatie en omvang van de infectie te bepalen.
 • Tandartsen beginnen de behandeling door het geïnfecteerde weefsel te reinigen.
 • Indien nodig omvatten geavanceerde behandelingen een wortelkanaalbehandeling.
 • Antibiotica kunnen worden voorgeschreven om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen.
 • Voor een effectieve behandeling moet de patiënt zorgen voor mondhygiëne.

Factoren die Leiden tot Pulpa-infectie

Pulpaontsteking is de infectie van het centrale zenuw- en vaatstelsel van de tand, de pulpa. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende externe factoren. De belangrijkste oorzaken van pulpa-infecties zijn microbiële invasies, traumatische schade en de effecten van chemische stoffen op de pulpa.

 • Microbiële Invasies: Tandcariës is een van de meest voorkomende bedreigingen voor de pulpa. Bacteriën kunnen via het cariës weefsel de pulpa binnendringen. Daarnaast kunnen infecties veroorzaakt door parodontale ziekten zich langs het wortelkanaal verspreiden en de gezondheid van de pulpa bedreigen.
 • Traumatische Schade: Fysieke schade zoals tandbreuken of -scheuren kan direct leiden tot schade aan de pulpa. Dergelijke trauma’s verstoren de beschermende tandstructuur en maken het mogelijk voor micro-organismen om de pulpa binnen te dringen. Ook klappen op de tanden kunnen leiden tot beschadigingen in de pulpa-vaten, wat kan resulteren in ontsteking.
 • Chemische Effecten: Sommige chemische stoffen, zoals middelen die worden gebruikt bij tandbleekbehandelingen, kunnen het glazuur en dentine passeren en de pulpa irriteren. De effecten van deze chemicaliën op de pulpa kunnen leiden tot ontsteking.

Deze factoren leiden tot ontsteking van de pulpa, wat resulteert in pijn, gevoeligheid en andere symptomen. Pulpa-infecties vereisen meestal specifieke behandelingsmethoden. Indien niet in een vroeg stadium behandeld, kan de situatie zich ontwikkelen tot ernstigere gezondheidsproblemen. Tandartsen gebruiken verschillende methoden om dergelijke infecties te behandelen. Het behandelingsproces varieert afhankelijk van de ernst en verspreiding van de infectie. Effectieve behandeling en tijdige interventie spelen een cruciale rol bij het beschermen van de pulpa-gezondheid en het voorkomen van ernstigere complicaties.

Prevalentie van Wortelontsteking

Wortelontsteking en tandcariës behoren tot de belangrijke volksgezondheidsproblemen. In de Verenigde Staten wordt een op de 2600 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege tandinfecties. Ongeveer 13% van de volwassenen bezoekt binnen vier jaar een tandarts vanwege kiespijn of infectie.

Parodontale ziekten zijn ook een belangrijk volksgezondheidsprobleem en komen veel voor bij de oudere bevolking in Amerika. Bij 35% van de personen tussen 30 en 90 jaar komt deze ziekte voor. De ziekte kan zich ontwikkelen tot pulpa-ontsteking door voortschrijdende cariës, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Sociaal-economische factoren hebben een duidelijke invloed op de mondgezondheid. Laaginkomengroepen hebben vaker te maken met tandcariës en gerelateerde gezondheidsproblemen dan hooginkomengroepen. Effectieve mond- en tandverzorging speelt een cruciale rol bij het voorkomen van deze problemen. Regelmatige tandartscontroles en goede tandverzorging vanaf jonge leeftijd kunnen ernstige tandproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Symptomen en Onderzoeksmethoden van de Tandpulpa-status

Wortelontsteking treedt op wanneer het pulpaweefsel in de tand geïnfecteerd raakt. In de vroege stadia van de infectie veroorzaakt de tandpulpa milde of tijdelijke pijn. In de gevorderde stadia manifesteren de symptomen zich als ernstige en aanhoudende pijn. Tandartsen voeren een gedetailleerd onderzoek uit om de juiste diagnose te stellen, rekening houdend met deze symptomen.

Beginstadium Symptomen:

 • Witte, ondoorzichtige vlekken op het tandoppervlak
 • Gevoeligheid voor koude of warme voedingsmiddelen en dranken

Gevorderde Symptomen:

 • Aanhoudende en ernstige kiespijn, vooral ’s nachts
 • Zichtbare zwelling in het tandvlees of de kaak

Ernstige Situatie-indicatoren:

 • Opvallende zwelling in het gezicht
 • Moeite met openen en sluiten van de mond, slikken of spreken

Bij de beoordeling van de tandstatus houden tandartsen ook rekening met de algemene gezondheid van de patiënt. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin de infectie het risico loopt zich naar een groter gebied uit te breiden. Dit stapsgewijze onderzoek is van cruciaal belang voor het opstellen van een effectief behandelplan. Elk symptoom wordt beoordeeld om de bron en intensiteit van de infectie te begrijpen. Deze gedetailleerde analyse vóór het starten van de behandeling is essentieel om ervoor te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk herstelt.

Diagnose van Wortelontsteking

Moderne beeldvormingstechnieken spelen een belangrijke rol bij de diagnose van wortelontsteking. Geavanceerde beeldvormingstechnieken zijn essentieel voor het bepalen van de locatie en de verspreiding van de infectie. In eerste instantie gebruiken tandartsen dentale röntgenfoto’s. Deze röntgenfoto’s laten zien welk deel van de tand is geïnfecteerd.

 • Ortopantomografie: Biedt een panoramisch beeld van de tanden en evalueert de kaakstructuur.
 • Intraorale röntgenfoto’s: Biedt een close-up beeld van het geïnfecteerde gebied. Deze groep omvat periapicale en bitewing röntgenfoto’s.
 • Cone Beam Computed Tomography (CBCT): Biedt gedetailleerde 3D-beelden en onderzoekt aandoeningen zoals periapicale ziekten, pericoronitis en osteomyelitis.

Na beeldvorming kunnen verdere onderzoeken nodig zijn. In dat geval komen technieken zoals magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en contrast-computertomografie (CT) in beeld. Deze technieken zorgen voor een gedetailleerd onderzoek van de weke delen in het gezicht en de kaak. Daarnaast zijn laboratoriumtests belangrijk voor patiënten met ernstige infectiesymptomen. Volledige bloedtelling toont de impact van de infectie op het lichaam, terwijl bij ernstige gevallen bloed

kweken en lactaatniveau-metingen worden uitgevoerd. Deze tests helpen bij het beoordelen van de algemene gezondheid van de patiënt en de ernst van de infectie.

Behandeling van Wortelontsteking

De behandeling van wortelontsteking varieert afhankelijk van de ernst en de verspreiding van de infectie. De eerste stap is een gedetailleerd onderzoek door de tandarts. Tijdens dit onderzoek worden beeldvormingstechnieken zoals röntgenfoto’s gebruikt om de bron en verspreiding van de infectie te bepalen. Het reinigen van het geïnfecteerde gebied vormt het begin van de behandeling.

 • Als de pijn wordt veroorzaakt door onomkeerbare pulpitis, wordt wortelkanaalbehandeling aanbevolen.
 • Als de pijn wordt veroorzaakt door een acute periapicale abces, wordt als eerste interventie drainage van de aangetaste tand uitgevoerd.

Daarna wordt een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd om de infectie bij de wortel te verwijderen. Als de tand onherstelbaar beschadigd is, kan extractie nodig zijn. In beide gevallen voert de tandarts de nodige procedures uit om ervoor te zorgen dat de infectie volledig is verwijderd.

In de periode na de behandeling is het voor patiënten van groot belang om een goede mondhygiëne te handhaven. Regelmatig tandenpoetsen en het gebruik van tandzijde verminderen het risico op infectie en verhogen de kans op een succesvolle behandeling.

Gebruik van Antibiotica:

Antibiotica worden alleen in bepaalde situaties voorgeschreven door de tandarts. Antibioticabehandeling kan nodig zijn als de infectie zich buiten het lokale gebied verspreidt naar andere delen van het gezicht of systemisch. Deze situaties omvatten:

 • Cellulitis
 • Koorts
 • Lymfadenopathie
 • Algemeen gevoel van vermoeidheid

Het gekozen antibioticum moet gericht zijn op de micro-organismen die de infectie veroorzaken. Voor deze infecties, die een mengsel van anaërobe en aërobe bacteriën bevatten, worden verschillende medicijnen gebruikt.

Pijnbestrijding:

Voor pijnbestrijding worden meestal niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) gebruikt.

Deze behandelprotocollen worden toegepast om wortelontsteking effectief te beheersen en de pijn van de patiënt te verlichten. De tandarts evalueert regelmatig de toestand en reactie van de patiënt op de behandeling en past zo nodig aanpassingen aan. Het doel van de behandeling is om de infectie volledig te elimineren en de functie van de tand te behouden.

Vergelijkbare Aandoeningen om op te Letten

Bij de diagnose van wortelontsteking kunnen de symptomen verward worden met andere gezondheidsproblemen. Naast gelokaliseerde tandinfecties zijn enkele belangrijke aandoeningen:

 • Speekselklierpathologieën: Deze problemen vertonen vergelijkbare symptomen als infecties, met name sialadenitis en sialolithiasis.
  • Sialadenitis: Bekend om lokale zwelling en gevoeligheid in het gezicht.
  • Sialolithiasis: Manifesteert zich door pijn en zwelling in het gezicht.
 • Speekselkliertumoren: Meestal verschijnt dit als een unilaterale zwelling in het gezicht.
 • Sinusitis: Deze aandoening kan ook symptomen van warmte en roodheid boven de maxillaire sinus veroorzaken.

Deze aandoeningen vertonen elk unieke symptomen die verward kunnen worden met wortelontsteking. Daarom is een gedetailleerde klinische evaluatie essentieel voor een nauwkeurige diagnose. Tandartsen en medische specialisten moeten deze symptomen in overweging nemen bij het stellen van een definitieve diagnose.

Verwachte Resultaten en Herstelproces

De prognose van wortelontsteking hangt af van verschillende factoren. Wanneer de infectie beperkt blijft, is de kans op herstel groot. Echter, wanneer de infectie zich uitbreidt naar de diepe nekstructuren, wordt de situatie ernstiger. Diepe nekinfecties blijven risicovol ondanks behandeling en kunnen leiden tot ernstige complicaties:

 • Het sterftecijfer varieert van 1% tot 25%.
 • Ernstigere aandoeningen zoals mediastinitis kunnen resulteren in sterftecijfers tot 40%.

Mogelijke Complicaties

Indien onbehandeld, kan wortelontsteking leiden tot verschillende ernstige gezondheidsproblemen. De infectie kan het kaakbot bereiken en aandoeningen zoals osteomyelitis veroorzaken. Bovendien kunnen infecties van de tweede en derde ondermolaren zich soms naar de volgende gebieden verspreiden:

 • Sublinguale ruimte
 • Submandibulaire ruimte
 • Submentale ruimte

Dergelijke verspreidingen kunnen levensbedreigende aandoeningen zoals Ludwig’s angina veroorzaken. Bij kinderen kunnen tandinfecties zich via verschillende routes verspreiden en leiden tot:

 • Retrofaryngeale abcessen
 • Parafaryngeale abcessen

Deze situaties kunnen de infectie naar de diepere delen van de keel verspreiden. Bij volwassenen kunnen tandinfecties zelden ook ernstige complicaties veroorzaken. Het afdalen van de infectie langs de oppervlakkige en diepe fasciale vlakken kan leiden tot levensbedreigende aandoeningen zoals descenderende necrotiserende mediastinitis. Daarnaast is bekend dat tandinfecties zeldzame complicaties zoals sinus cavernosustrombose, meningitis en subduraal empyeem veroorzaken. Tijdens tandextracties kan de introductie van bacteriën in de bloedbaan het risico op endocarditis verhogen bij patiënten met hartklepprothesen. Daarom is snelle en effectieve behandeling van wortelontsteking van groot belang.