Fraud Blocker

İmplant Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Implant Tedavisi Ne Kadar Surer

Bu süreç, genellikle titanyumdan yapılan yapay köklerin çene kemiğine yerleştirilmesini içerir. Süreç, hastanın ihtiyacına ve çene yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tek bir implantın yerleştirilmesi genelde on ila otuz dakika arasında sürebilir. Ancak, birden fazla implant gerektiğinde bu süre uzayabilir. Ayrıca, implant vidalarının yerleştirilmesinden sonra gerekli olan iyileşme dönemi, 8-12 hafta arasında değişebilmektedir. Bu iyileşme sürecinin ardından, protezin takılabilmesi için gerekli olan kontroller yapılır.

İmplant Tedavisinin Adımları ve Süresi

Diş implantı tedavisi, kaybedilen dişlerin yerine konması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Tedavi süreci birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, cerrahi müdahale ile titanyum implantlar çene kemiğine yerleştirilir. Bu aşama genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İmplantın çene kemiği ile bütünleşmesi, yani osseointegrasyon süreci başlar. Bu süreç, genelde birkaç ay sürer ve implantın kemikle tam olarak kaynaşmasını sağlar. Osseointegrasyonun tamamlanmasından sonra, ikinci bir cerrahi işlem genellikle gerekmez. Bunun yerine, diş hekimi implant üzerine diş protezini yerleştirecektir. Bu protez, hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunar. Tedavi süreci şu adımlardan oluşur:

 • Cerrahi implant yerleştirme
 • Osseointegrasyon süreci
 • Diş protezinin yerleştirilmesi

Her bir adım, hastanın genel sağlık durumu ve çene yapısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, tedavi sürecinin tamamlanması kişiden kişiye değişir. Ancak, başlangıçtan sona kadar olan süre genellikle birkaç ayı bulabilir. Bu süre zarfında, hasta diş hekimi tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Tedavi sonrası dönemde de implantın ve protezin uzun ömürlü olması için düzenli bakım ve kontroller önem taşır.

İmplant Tedavisi Süreci ve Seans Sayısı

İmplant tedavisinde harcanan süre ve gerekli olan seans sayısı, hastanın ağız sağlığı durumuna göre değişkenlik gösterir. Bir seans içerisinde tamamlanabilen hızlı ve etkili bir yöntem olan immediate implant, ideal koşullar altında tercih edilir. Ancak, tedavi planlaması her bireye özeldir ve bazı durumlar daha fazla zaman gerektirir.

 • İlk olarak, ağız ve diş sağlığı genel bir muayeneden geçirilir.
 • Gerektiğinde, diş çürüğü, enfeksiyon ve diş taşı gibi ön tedaviler uygulanır.
 • Bu ön tedaviler, implant seanslarının sayısını ve sürecin genel uzunluğunu etkileyebilir.

Dolayısıyla, tedavi süresi ve seans sayısı hastanın mevcut durumuna bağlı olarak değişir. Sonuç olarak, implant tedavisinin süresi ve seans sayısı konusunda en doğru bilgiyi almak için ağız ve diş sağlığı uzmanlarına danışmak önem taşır. Bu süreç, bireyin sağlık durumuna göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirir.

Bir Oturumda Gerçekleştirilebilecek İmplant Sayısı

İmplant tedavisi sürecinde hastaların konforu ve sağlığı önceliklidir. Teorik olarak, bir oturumda 12 ila 15 arası implant takılma ihtimali bulunsa da bu durum çeşitli zorlukları beraberinde getirebilir.

 • Şiddetli ağrı hissi
 • Enfeksiyon riskinde artış
 • Yeme ve içme aktivitelerinde güçlük

Bu sorunların önüne geçmek adına, diş hekimleri genellikle aşağıdaki stratejileri uygular:

 • Sağ ve sol çene bölümlerinde uygulama yaparken aralarında birkaç gün süre bırakmak.
 • Her implant bölgesi için yeterli iyileşme süresi tanımak.

Diş hekimi, hastanın genel sağlık durumunu, çene yapısını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, bir oturumda kaç implant takılacağına karar verir. İmplant sayısı ve tedavi planlaması tedavi sürecinin uzamasına neden olabilir.

İmplant Vidasının Yerleştirilmesinden Sonra Protezin Takılma Süreci

İmplant tedavisinin en önemli aşamalarından biri, vidasının kemikle bütünleşmesinin ardından yapay dişin yani protezin yerleştirilmesidir. Tedavi, hastanın ağız yapısına ve diş sağlığına özel bir yaklaşım gerektirir. İlk adım olarak, hekim implantın üzerine bir bağlantı parçası monte eder. Bu parça, protezi vidadan emin bir şekilde tutar. Sonrasında, özenle hazırlanan protez, bu bağlantı üzerine yerleştirilir.

 • İmplant üzerine abutment adı verilen bağlantı parçasının takılması.
 • Hazırlanan diş protezinin bu bağlantı parçası üzerine oturtulması ve sabitlenmesi.

Bu işlemler sırasında, hasta genellikle lokal anestezi altında olup, herhangi bir ağrı hissetmez. Protezin takılması, tedavinin tamamlanmasını ve hastanın yeniden sağlıklı bir ağız yapısına kavuşmasını sağlar. İmplant vidasının kemikle bütünleşme süreci, bu aşamaya ulaşmadan önce tamamlanmış olmalıdır. Bu süreç, hastadan hastaya değişiklik gösterebilir ancak genelde birkaç ayı bulabilir.

Protez Dişlerin Takılma Süreci

İlk adım olarak diş hekimi, hastanın ağız yapısına uygun ölçüler alır. Bu süreçte, ölçü kaşıkları kullanılır ve hastanın ağız yapısı detaylıca incelenir. Ölçüler alındıktan sonra:

 • Laboratuvarda, alınan ölçülere uygun olarak protez dişler özel olarak hazırlanır.
 • Hazırlanan protez dişlerin, birkaç gün ile birkaç hafta arasında tamamlanması beklenir.

Hazırlandığında, diş hekimi hastayı uygun görülen bir tarihe davet eder. Bu randevuda, protez dişlerin takılması gerçekleşir. Bu sırada, diş hekimi protezlerin ağız içindeki uyumunu kontrol eder ve gerekirse ince ayarlamalar yapar. Eğer tedavi bir implant işlemi içeriyorsa, ölçü alma ve protez dişlerin takılması için, implantın iyileşme sürecinin tamamlanması beklenir. İyileşme süresi, kişinin genel sağlık durumuna ve implantın yerleştirildiği bölgenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. İyileşme tamamlandığında, diş ölçüsü alınır ve sonrasında protez dişlerin takılma işlemi yapılır.