Fraud Blocker

Çarpık Diş (Maloklüzyon) Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi

Carpik Dis Malokluzyon Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

Çarpık Diş bireylerde sıklıkla rastlanan bir durumdur. Özellikle çocukların karma dişlenme döneminde ortaya çıkar. Bu sağlık sorunu konuşma güçlükleri ve yeme problemleri gibi çeşitli zorluklara yol açabilir. Ayrıca yüz yapısında istenmeyen değişikliklere neden olabilir. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bu durum erken teşhis ve etkin tedavi için interprofesyonel bir ekip çalışmasını gerektirir. Ortodontistler tedavi sürecinde diş telleri ve şeffaf hizalayıcılar gibi farklı yöntemler kullanır. Bu yöntemler hastaların diş yapısını düzenleyerek daha sağlıklı bir ağza kavuşmalarını sağlar.

Çarpık Dişlerin Tedavi Yöntemleri ve Etkileri

Çarpık dişler hem estetik hem de fonksiyonel problemlere yol açabilir. Ortodonti bu sorunları mekanik tedavilerle çözme amacı taşır. Her bireyin yüz yapısı ve estetik ihtiyaçları farklı olduğundan tedavi planı kişiselleştirilir. Tedavi süreci ideal diş pozisyonunu belirlemeyi hedefler. Bu süreçte yüz dengesi ve profil estetiği göz önünde bulundurulur. Dişlerin bir araya gelme biçimi olan oklüzyon üzerinde çalışılır ve ideal bir işlevsellik amaçlanır.

Tedavi Yöntemleri:

Oklüzyon düzeltilirken maksiller ve mandibular dişlerin doğru konumlandırılması önem taşır. Bireyin yüz estetiği ile uyumlu bir gülümseme elde etmek için çene pozisyonları titizlikle ayarlanır. Çoğu maloklüzyon vakası genetik ve çevresel etkenlerden kaynaklanır. Ancak bu durumlar etkili ortodontik müdahalelerle düzeltilebilir.

Maloklüzyon Sınıflandırma Yöntemleri

Geliştirilen sınıflandırma sistemi bu durumu tanımlamak ve tedavi etmek için bir temel sunar. Sisteme göre maloklüzyon üç ana sınıfa ayrılır:

Sınıf I (Nötr Oklüzyon):

 • Maksiller birinci moların meziyobukal kuspu mandibular birinci moların bukkal oluğu ile hizalanır.

Sınıf II (Mezioklüzyon):

Bu sınıflandırma iki bölüme ayrılır:

 • Bölüm 1: Maksiller kesici dişlerin aşırı bir overjet ile öne çıkması genellikle kısa üst dudak ile.
 • Bölüm 2: Maksiller orta kesici dişlerin damak yönünde eğimli olması ve genellikle normal boyutlu bir mandibula.

Sınıf III (Distoklüzyon):

Mandibular dişler maksiller dişlerin önüne geçer. Bu sınıflandırmada üç tip ayrılır:

 • Tip 1: Ark anormal şekillidir.
 • Tip 2: Mandibular dişler lingual olarak eğimlidir.
 • Tip 3: Maksiller dişler lingual olarak eğimlidir.

Dewey sınıflandırması Sınıf I maloklüzyonu daha detaylı bir şekilde ele alır ve üç tip tanımlar:

 • Tip 1: Kesici dişlerin çapraşıklığı ve/veya köpek dişlerinin labiyal olarak konumlanması.
 • Tip 2: Maksiller kesici dişlerin çıkıntı yapması.
 • Tip 3: Anterior dişlerin uç uca veya çapraz kapanışı.

Ackerman ve Profitt’in sınıflandırma sistemi ise daha geniş bir çerçevede maloklüzyonu ele alır ve altı ana sınıfa ayırır:

 • Sınıf I: Maksiller dişler mandibular dişlerin biraz önündedir.
 • Sınıf II: Maksiller dişler mandibular dişlerin önemli ölçüde önündedir.
 • Sınıf III: Mandibular dişler maksiller dişlerin önemli ölçüde önündedir.
 • Sınıf IV: Maksiller dişler mandibular dişlerin önemli ölçüde gerisindedir.
 • Sınıf V: Maksiller dişler mandibular dişlerin önemli ölçüde önündedir.
 • Sınıf VI: Mandibular dişler maksiller dişlerin önemli ölçüde gerisindedir.

Bu sınıflandırma sistemleri ortodontistlere maloklüzyonun türünü tanımlama ve uygun tedavi yöntemlerini belirleme konusunda rehberlik eder. Her bir sınıflandırma özgün tedavi yaklaşımlarını ve müdahale yöntemlerini gerektirir.

Maloklüzyon Nedenleri

Maloklüzyonun ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olabilir. Çoğunlukla genetik ve çevresel faktörler bu durumun ana sebepleri arasında yer alır. Bu iki ana kategori altında çeşitli özellikler ve etkenler maloklüzyonun gelişimini tetikleyebilir.

Genetik Faktörler:

 • Kalıtımsal özellikler maloklüzyonun en önemli nedenlerinden biridir.
 • Çene ve dişlerin boyutları ile şekilleri genellikle aile içinde benzerlik gösterir.
 • Diş ve çene yapılarında görülen boyut farklılıkları özellikle üst ve alt çene arasındaki uyumsuzluk maloklüzyona yol açabilir.
 • Araştırmalar kalıtımsal faktörlerin maloklüzyon riskini artırdığını göstermektedir.
 • Mandibular prognatizm gibi belirli maloklüzyon tipleri aile içinde nesilden nesile geçebilir.

Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenler de maloklüzyonun oluşumunda önemli bir rol oynar. Özellikle çocukluk dönemindeki bazı alışkanlıklar çene gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Çevresel Faktörler:

 • Uzun süreli emme alışkanlıkları diş ve çene yapısında değişikliklere neden olur.
 • Başparmağını emme ve dudak ısırma gibi alışkanlıklar dişlerin normal hizasının bozulmasına sebep olabilir.
 • Damağa uygulanan sürekli baskı dişlerin yanlış konumlanmasına yol açar ve çene yapısını deforme edebilir.
 • Bu tür davranışlar üst kesici dişlerin dışa doğru alt kesici dişlerin ise içe doğru itilmesine neden olabilir.

Maloklüzyonun oluşumunda etkili olan bu faktörler bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Hem genetik hem de çevresel faktörlerin birleşimi çarpık dişlerin ve uyumsuz çene yapısının gelişimine katkıda bulunur. Erken teşhis ve müdahale bu sorunların üstesinden gelmede hayati öneme sahiptir. Bu nedenle çocuklarda ve genç yetişkinlerde düzenli diş hekimi kontrolleri önerilir. Böylece maloklüzyonun erken evrelerde tespit edilmesi ve gerekli ortodontik tedaviye başlanması sağlanabilir.

Maloklüzyonun Yaygınlığı

Maloklüzyon çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı popülasyonlarda değişken sıklıkta görülür. Çocuklar özellikle karma dişlenme döneminde bu sorunla karşılaşma eğilimindedir. Erkekler ve dişiler arasında genel bir sıklık farkı bulunmamakla birlikte dişilerde diş sürme süreçleri daha hızlı ilerlediğinden genellikle erkeklerden önce ortodontik tedaviye ihtiyaç duyarlar.

 • Dişilerde diş sürme süreci hızlıdır.
 • Erken yaşta ortodontik müdahale gerekebilir.

Ayrıca yapılan araştırmalar bazı etnik kökenlere bağlı maloklüzyon sıklığında farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin Afrika kökenli popülasyonlarda bu durumun daha sık rastlandığı belirlenmiştir. Ancak bu durumun genetik bir temeli olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Çarpık Dişlerde Meydana Gelen Değişiklikler

Çarpık dişler ağız sağlığında ciddi sorunlara yol açabilir. Bu durum genellikle hipodonti ya da travma sonucu ortaya çıkar. Kalıcı diş kaybı mevcut diş dizilimini bozar ve çarpık dişlerin oluşumuna zemin hazırlar. Dişlerin ideal konumlarını alamaması komşu dişler üzerinde de olumsuz etkiler yaratır.

 • Çarpık dişlerin altında kalan diş eti dokusu dişlerin yüzeye çıkmasını engelleyebilir.
 • Çarpık dişler yanındaki dişlerin yer değiştirmesine ve boşluklara doğru eğilmesine neden olabilir.

Kalıcı diş kaybı sonrası karşılık gelen alt diş üst dişin kaybolduğu boşluğa doğru çıkabilir. Bu durum alt dişin pozisyonunda değişikliklere ve kapanış bozukluklarına yol açar. Ayrıca çarpık dişlerin bulunduğu bölgede boşluk oluşur ve bu boşluk çarpık dişin yüzeye çıkmasını daha da zorlaştırabilir. Çarpık üçüncü molarlar genellikle ergenlik ya da erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Bu dişler çekilmediği veya düzeltilmediği zaman kapanışta daha büyük bozukluklara sebep olabilir. Bu süreçte çarpık dişlerin çevresindeki diğer dişler de olumsuz yönde etkilenebilir bu da genel ağız sağlığını daha da kötüleştirir.

Belirtiler ve Muayene Süreci

Maloklüzyon çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu durumun en belirgin işaretlerinden biri dişlerin yanlış hizalanmasıdır. Yanlış hizalanan dişler gerekli düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılar. Dişlerdeki bu anormallikler konuşma sorunlarına yol açabilir ve bireyin sosyal etkileşimlerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca çiğneme fonksiyonunda azalma yaşanır; bu da besinlerin yeterince öğütülmemesi anlamına gelir. Bunun sonucunda sindirim sistemi üzerinde ek yükler oluşabilir. Özellikle çocuklarda görülen burundan ağız solunumu maloklüzyonun bir başka göstergesidir. Bu solunum şekli yüz yapısında değişikliklere neden olabilir. Yüz estetiğindeki bu değişimler zamanla daha belirgin hale gelebilir.

Muayene sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

 • Sınıf I molar ve kanin sınıflandırması
 • 1 ila 2 mm arasında overjet ve overbite
 • Diş çapraşıklığının minimal olması
 • Koruyucu rehberlik hareketlerinin varlığı
 • Mandibular ve maksiller diş eğrilerinin düzgünlüğü
 • Maksiller ve mandibular orta hatların yüzle hizalanması

Bu özellikler ideal bir oklüzyonun tanımlanmasında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla muayene esnasında bu kriterler özenle değerlendirilir. Bu değerlendirme maloklüzyonun erken teşhisinde ve etkili bir tedavi planının oluşturulmasında temel oluşturur.

Maloklüzyonun Teşhis Yöntemleri

Maloklüzyon dişlerin düzensiz dizilimi ve çenelerin uyumsuzluğu nedeniyle gelişir. Çoğunlukla birincil diş hekimleri tarafından fark edilir. Hastaların ağız sağlığını değerlendiren bu hekimler genel diş hekimi veya pediatrik diş hekimi olabilir. Maloklüzyon belirtisi gösteren hastalar daha detaylı inceleme için ortodontiste yönlendirilir. İlk muayene genellikle basit bir ağız içi kontrolle başlar. Bu kontrol maloklüzyonun varlığını belirlemek için yeterli olabilir.

Ancak daha kapsamlı bir değerlendirme gerektiğinde radyografik yöntemler devreye girer. Maloklüzyonun doğru şekilde tespiti ve tedavisi için kullanılan radyografik yöntemler şunlardır:

 • Panoramik Radyografi: Hastanın dişlerini ve çene yapısını genel bir bakışla incelemek için kullanılır.
 • Koni Işını Bilgisayarlı Tomografi (KBCT): Üç boyutlu detay sağlar ve yüz yapısının hava yolunun ve temporomandibular eklem yapısının analizine olanak tanır.
 • Sefalometrik Projeksiyonlar: Yüzün yanal görüntüsünü sağlar ve çeneler ile kafatası arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Bu görüntüler diş yaşını ve büyüme potansiyelini belirlemede yardımcı olur.

Her bir radyografik yöntem klinisyenlere dişlerin ve çenelerin durumunu değerlendirme fırsatı sunar. Bu yöntemler sayesinde maloklüzyonun etkili bir şekilde teşhis edilmesi sağlanır. Tedavi sürecinin planlanması ve uygulanması bu değerlendirmeler doğrultusunda şekillenir.

Maloklüzyon Tedavi Seçenekleri

Maloklüzyon birçok bireyi etkileyen yaygın bir diş düzensizliğidir. Tedavi yöntemleri hastanın yaşına, maloklüzyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Çarpık dişlerin düzeltilmesi için kullanılan başlıca yöntemler arasında damak genişleticiler, ara parçalar, diş telleri ve şeffaf hizalayıcılar bulunur.

Damak genişleticiler özellikle ergenlik dönemindeki bireyler için etkilidir. Bu cihazlar dar damak yapısını genişletmek ve böylece dişlerin daha düzgün sıralanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

 • Geleneksel damak genişleticiler
 • Hızlı damak genişletme cihazları

Ara parçalar diş teli tedavisine başlamadan önce veya sırasında dişler arasında yeterli alan oluşturmak amacıyla kullanılır. Malzeme türüne göre kullanım süresi değişebilir.

 • Kauçuk ara parçalar: Genellikle 1-2 hafta süreyle kullanılır.
 • Metal ara parçalar: Altı haftadan fazla sürebilir.

Diş teli tedavisi maloklüzyonun düzeltilmesinde en sık başvurulan yöntemdir. Bu tedavi farklı malzemelerden yapılan braketler ve ark telleri kullanılarak dişlerin düzgün bir sıraya gelmesini sağlar.

 • Metal braketler: En sık kullanılan türdür ve güçlü bir düzeltme sağlar.
 • Seramik braketler: Diş renginde olup daha estetik bir seçenektir.
 • Lingual braketler: Dişlerin iç yüzeylerine yerleştirilir ve dışarıdan görünmez.

Son yıllarda şeffaf hizalayıcılar özellikle yetişkinler arasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem dijital tarama ve CAD/CAM teknolojileri kullanılarak üretilen çıkarılabilir şeffaf tepsiler aracılığıyla gerçekleştirilir. Tedavi bir dizi tepsi ile ilerler ve her biri 1-2 hafta süreyle kullanılır.

Şeffaf hizalayıcılar estetik kaygılar taşıyan veya düzenli olarak ortodontist ziyaretleri yapamayan hastalar için ideal bir çözümdür. Ancak bu yöntemin etkinliği hasta uyumu ve maloklüzyonun şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ağır maloklüzyon vakalarında geleneksel diş telleri daha etkili bir çözüm sunabilir.

Maloklüzyon tedavisinde kullanılan yöntemler teknolojik ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Ortodonti alanında gelecekte daha yenilikçi tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması muhtemeldir. Her bir tedavi seçeneği dişlerin düzeltilmesi sürecinde önemli bir rol oynar ve hastaların daha sağlıklı düzgün bir diş yapısına kavuşmalarını sağlar.

Diğer Dikkate Değer Durumlar

Maloklüzyon çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle gelişebilir. Öncelikle genetik faktörler büyük bir rol oynar. Ebeveynlerden geçen genler bireyin diş ve çene yapısını etkileyebilir. Ek olarak bazı davranışsal alışkanlıklar da maloklüzyona neden olabilir:

 • Başparmak emme
 • Uzun süreli emzik kullanımı

Bunların yanı sıra çene ve yüz bölgesindeki iskeletsel anormallikler de maloklüzyonun oluşumunda etkilidir. Anormal çene veya yüz şekilleri ve boyutları dişlerin düzgün hizalanmasını engelleyebilir. Ayrıca diş kaybı veya yeterli boşluğun olmaması gibi durumlar da dişlerin yanlış yerleşimine sebep olabilir.

Ortodontistler maloklüzyonun altında yatan nedenleri anlamak için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapar. Bu süreç hastanın tıbbi geçmişini detaylıca incelemeyi fiziksel muayeneler yapmayı ve gerekli görüldüğünde panoramik radyografiler gibi görüntüleme testleri istemeyi içerir. Elde edilen bulgular uygun bir tanı konulmasını ve etkili bir tedavi planının oluşturulmasını sağlar.

Maloklüzyon ile İlgili Potansiyel Sağlık Sorunları

Tedavi edilmeyen maloklüzyon ağız ve diş sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Öncelikle dişler arasında oluşan çapraşıklık yiyecek artıklarının sıkışmasına sebep olur. Bu durum temizliğin zorlaşmasına yol açarak diş çürüklerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca plak birikimi arttıkça diş etlerinde iltihaplanma riski de yükselir. Bu iltihaplanma çoğunlukla gingivitis olarak bilinir. Diğer yandan maloklüzyon şu sağlık problemlerine de yol açabilir:

 • Diş kaybı
 • Gömülü dişler
 • Çene problemleri
 • Bitişik ve karşıt dişlere zarar

Bu komplikasyonlar bireyin genel ağız sağlığını olumsuz etkiler ve tedavi gerektirir.

Önleme Yöntemleri ve Hasta Tavsiyeleri

Maloklüzyon genetik faktörlerin etkisi altında gelişebilen bir durumdur. Bu nedenle tamamen önlenmesi zor olabilir. Ancak bazı çevresel faktörlerin kontrolü çocuklarda bu durumun oluşum riskini azaltabilir. Erken müdahale maloklüzyonun ilerlemesini önleyebilir ve daha az karmaşık tedavi yöntemleri gerektirebilir. Ebeveynlerin alabileceği önlemler şunlardır:

 • Parmak emme alışkanlığının erken yaşlarda bırakılması.
 • Biberon ve emzik kullanımının sınırlanması.

Ortodontik muayeneler maloklüzyonun erken teşhisi için kritik öneme sahiptir. Düzenli diş hekimi ziyaretleri potansiyel problemlerin erken fark edilmesini sağlar. Bu ziyaretler sırasında dişlerin ve çenenin gelişimi detaylı olarak incelenir. Eğer maloklüzyon belirtileri görülürse hastalar zamanında uygun tedavi yöntemleri için ortodontiste yönlendirilir. Bu süreç maloklüzyonun ilerlemesini engelleyerek daha sağlıklı bir diş yapısına katkıda bulunur.

Sağlık Ekibi ile Maloklüzyon Yönetimi

Maloklüzyonun yönetimi farklı disiplinlerden sağlık profesyonellerini bir araya getirir. Bu ekip iş birliği hastaların daha erken teşhis ve etkin tedavi imkanlarından yararlanmalarını sağlar. Genel diş hekimleri rutin muayeneler sırasında maloklüzyon belirtilerini ilk fark eden kişilerdir. Erken teşhis konduğunda durumun şiddetine göre uygun tedavi planı yapılır:

 • Eğer maloklüzyon hafif veya orta derecede ise genel diş hekimleri tedaviye başlayabilir.
 • Şiddetli vakalar ortodontistlere yönlendirilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiren durumlar için ağız cerrahları devreye girer.

Tedavi sürecinde diş hekimlerinin rolü özellikle ortodontik aparata sahip hastalar için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı bir ağız ortamı korumak ve komplikasyonları önlemek adına gerekli hijyen eğitimleri verilir ve düzenli kontroller yapılır:

 • Diş hijyeni eğitimi
 • Profilaksi
 • Diş taşı temizliği