Fraud Blocker

Vad är tandköttssvullnad? Symptom och behandling av tandköttssvullnad

Dis Eti Sismesi Nedir Dis Eti Sismesi Belirti Ve Tedavisi

Tandköttssvullnad är ett vanligt hälsoproblem bland individer. Även om det ofta är förknippat med tandköttsinflammation kan det i själva verket ha många olika orsaker. Hormonella förändringar, vitaminbrister eller allvarliga infektioner kan utlösa dessa symtom. Därför är det nödvändigt att förstå de underliggande orsakerna till detta tillstånd för att kunna ställa en diagnos och skapa en effektiv behandlingsplan. Men rätt behandling kan tillämpas och tandköttets hälsa kan upprätthållas.

Betydelsen av svullet tandkött

Svullet tandkött är vanligtvis ett tecken på ett hälsoproblem. Detta tillstånd, som kan uppstå med utvecklingen av tandköttssjukdomar, kan orsaka smärta och obehag. Orsakerna till svullet tandkött är varierande och kan ibland vara tillfälliga eller permanenta. Först och främst kan infektioner orsaka detta tillstånd. Bakterier som samlas runt tänderna orsakar inflammation i tandköttet. Dessutom:

 • Hormonella förändringar: Tandköttsproblem är vanligare hos kvinnor under graviditeten.
 • Vitaminbrister: Särskilt brister på vitamin C och D påverkar tandköttets hälsa negativt.

Färgförändringar och blödningstendens i tandköttet är tydliga tecken på dessa problem. Tandköttet kan få en rödaktig eller lila färg och ha en slät, glänsande yta. Behandlingsprocessen börjar med korrekt diagnos av den underliggande orsaken och utförs vanligtvis av relevanta vårdpersonal.

Orsaker till svullet tandkött

Tandköttssvullnad kan orsakas både av tandhälsoproblem och av allmänna hälsoproblem. Det finns flera tillstånd som orsakar svullnad i tandköttet på grund av tandrelaterade problem. Främmande föremål som fastnat i tandköttet, tandbölder och karies är exempel på detta. Dessutom orsakar tandköttsinflammation och parodontit också svullnad. Särskilt dåligt utformade proteser och ortodontiska behandlingar kan orsaka obehag i tandköttet.

 • Främmande föremål fastnar i tandköttet
 • Tandbölder
 • Tandköttsinflammation
 • Parodontit
 • Tandsten
 • Dåligt utformade proteser
 • Ortodontisk behandling
 • Karies
 • Infekterad tand
 • Bristande munhygien
 • Rotfraktur
 • Okända föremål kvar under tandköttet

Å andra sidan kan icke-tandrelaterade orsaker också orsaka svullnad i tandköttet. Bland hälsoproblemen finns biverkningar av mediciner, virala infektioner som oral herpes eller HIV, och svampinfektioner som candidiasis. Dessutom kan brister på vitaminer B och C, dålig hantering av diabetes och användning av tobaksprodukter också bidra till dessa problem. Hormonella förändringar under puberteten, graviditeten och klimakteriet kan göra tandköttet känsligare. Allvarliga sjukdomar som leukemi kan också vara underliggande problem med tandköttet.

 • Biverkningar av mediciner
 • Virala infektioner (oral herpes, HIV)
 • Svampinfektioner (candidiasis)
 • Vitamin B-brist
 • Vitamin C-brist eller skörbjugg
 • Dålig hantering av diabetes
 • Användning av tobaksprodukter
 • Hormonella förändringar (pubertet, graviditet, klimakteriet)
 • Blodcancer som leukemi

Var och en av dessa orsaker kan påverka tandköttets hälsa och orsaka svullnad.

Hur hanterar vårdpersonal problem med svullet tandkött?

Behandlingsmetoderna för personer som kämpar med svullet tandkött varierar beroende på den underliggande orsaken. Om en tandköttssjukdom diagnostiseras rekommenderar tandläkare lämpliga behandlingar beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Det finns flera metoder för att behandla svullet tandkött:

 • Användning av antibiotika är effektivt för att kontrollera infektionen.
 • Förbättring av dagliga munhygienrutiner hjälper till att bibehålla tandköttets hälsa.
 • Tänderna bör borstas regelbundet.
 • Tandtråd bör användas.
 • Skalning och rotplaning används för att ta bort plack och tandsten som har samlats.
 • LANAP® främjar tandköttets vidhäftning och påskyndar läkningen.

Om tandköttssvullnaden är koncentrerad bara runt en tand, indikerar detta vanligtvis en tandböld. I detta fall kan tandläkaren utföra en rotkanalsbehandling eller en tandutdragning för att behandla den infekterade tanden. För personer med tandköttssvullnad som inte är relaterad till tandköttssjukdomar utför vårdpersonal olika tester för att fastställa orsaken till problemet. Om tillstånd som diabetes, infektioner eller vitaminbrister diagnostiseras tillämpas lämpliga behandlingsmetoder.

Huskurer för svullet tandkött

Ett tandläkarbesök är viktigt vid tandköttssvullnad. Under tiden kan man dock vidta vissa försiktighetsåtgärder hemma. Först och främst är det mycket viktigt att hålla sig till den dagliga munhygienrutinen.

 • Borsta tänderna regelbundet varje dag.
 • Använd tandtråd för att ta bort matrester mellan tänderna.

Dessutom kan man lindra symtomen med enkla metoder som kan användas hemma.

 • Skölj munnen med varmt saltvatten flera gånger om dagen. Detta hjälper till att minska inflammationen.
 • Du kan applicera en ispåse på ditt ansikte för att minska svullnaden och smärtan.

Dessa metoder hjälper till att skydda tandköttets hälsa genom att minska symtomens svårighetsgrad innan du besöker tandläkaren. Under denna period är det avgörande att hålla munhygienen på högsta nivå för att förhindra att problemet förvärras.

Kommer svullnaden i tandköttet att försvinna?

Svullnad i tandköttet är vanligtvis ett tillstånd som kan försvinna med rätt åtgärder. Om svullnaden orsakas av en matbit som fastnat i tandköttet kan problemet lösas genom att ta bort biten. Men om tillståndet orsakas av ett allvarligare problem som tandköttssjukdom är situationen annorlunda. Tidig intervention ökar chanserna för framgång vid behandling av tandköttssjukdom och är viktigt för långsiktig munhälsa. Om tandköttssjukdom inte behandlas kan svullnaden och andra symtom bli permanenta.

När är det dags att söka professionell hjälp för svullet tandkött?

Svullnad i tandköttet kan vara ett tecken på allvarliga tandproblem. Om svullnaden varar längre än några dagar är ett besök hos tandläkaren nödvändigt eftersom situationen är allvarlig. Tandläkare kan fastställa ors

aken till problemet och tillämpa rätt behandling. Svår och ihållande smärta som inte lindras med medicin kräver också omedelbar intervention. Det är särskilt viktigt att agera snabbt när det gäller tandköttshälsa för att förebygga större hälsoproblem. Experter kan bestämma behandlingsmetoden beroende på symtomens svårighetsgrad och förhindra sjukdomens progression.

Orsaker till svullnad i tandköttet runt mina tänder

Tandköttssvullnad observeras vanligtvis runt tanden och kan bero på olika orsaker. En av dessa svullnader är tillfällig inflammation orsakad av matbitar som fastnat i tandköttet. Detta problem löses vanligtvis lätt med tandborstning och användning av tandtråd. Om svullnaden kvarstår kan det finnas allvarligare hälsoproblem.

Tandköttssvullnad kan ibland indikera en tandböld. En tandböld kan utvecklas i två huvudtyper:

 • Periapikal böld: Denna typ av böld uppstår när en infektion i tandens pulpa sprider sig till rötterna och omgivande benvävnad. När infektionen fortskrider kan det orsaka betydande svullnad i tandköttet och ibland i käken.
 • Periodontal böld: Detta inträffar med ansamling av var runt tanden och är vanligtvis resultatet av framskriden tandköttssjukdom. Tandköttet får ett rött och svullet utseende.

Om dessa bölder inte behandlas finns det risk för att infektionen sprider sig till andra tänder eller till och med till hela kroppen. Infektioner som når blodomloppet kan vara livshotande. Därför är det viktigt att ta tandköttssvullnad på allvar och ingripa i tid.

Är det normalt att tandköttet svullnar vid användning av tandställning?

Att använda tandställning är ett viktigt steg i tandkorrigeringsprocessen. Men denna process kan orsaka svullnad i tandköttet. Tandställningarna utövar tryck på tänderna, vilket kan göra tandköttet känsligare. Dessutom försvårar närvaron av tandställningar och brackets munhygienen. Om inte regelbunden och effektiv munhygien utförs samlas plack runt brackets, vilket leder till problem med tandköttet. Din tandläkare kan rekommendera verktyg som hjälper dig att upprätthålla tandköttshälsan under användningen av tandställning:

 • Superfloss
 • Munsköljare
 • Interdentala borstar

Dessa verktyg underlättar rengöringen av områdena mellan tandställningarna och brackets.