PROFESSIONELL ROTBEHANDLING

Rotbehandling, även känd som endodonti, är ett viktigt tandläkaringrepp. Den riktar in sig på infektionen i tandens kärna. Intressant nog är denna behandling inte smärtsam, trots vanliga farhågor. Dessutom erbjuder den en livlina för tänder som riskerar att avlägsnas. I Turkiet har endodontisk behandling fått en framträdande roll. Patienter från hela världen söker sig till dessa tjänster för deras höga kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför har det blivit ett föredraget alternativ att spara en komprometterad tand i Turkiet genom rotkanalbehandling. Behandlingen lindrar inte bara smärtan utan bevarar också den naturliga tanden, vilket gör att man slipper mer invasiva alternativ.

Kontakta nu gratis
Adsiz tasarim 2

Kravet på omsorg

Rotbehandling blir nödvändig när bakterier tränger in i tandens kärna, rotkanalen, på grund av olika faktorer. Till en början trivs dessa bakterier i den orala miljön. De hittar sin väg in i tanden efter vissa negativa händelser. Dessa inkluderar:

 • Allvarlig karies
 • Komprometterade fyllningar som inte förseglar tanden tillräckligt
 • Fysiska skador på tänderna, som kan uppstå till följd av t.ex. fallolyckor

Därefter leder invasionen av bakterier till infektion. Infektionen kan dessutom skada inte bara den drabbade tanden utan även de omgivande orala strukturerna. Därför är det viktigt att omedelbart ta itu med problemet genom rotbehandling. I Turkiet använder tandläkare avancerade tekniker för denna procedur. De avlägsnar noggrant den infekterade vävnaden och förhindrar därmed ytterligare skador. Genom att bevara tanden återställs dessutom dess funktion och utseende. Därför är behovet av rotbehandling inte bara för att lindra omedelbart obehag utan också för att säkerställa långsiktig tandhälsa.

Förståelse för tandens anatomi

En tands arkitektur är elegant enkel men ändå djupt komplex och består av två huvuddelar. Kronan, som är synlig i munnen, fungerar som tandens fasad. Roten däremot förankrar tanden i käkbenets omfamning. En tand består dessutom av flera olika material:

 • Emalj: Detta hårda, skyddande yttre skikt omsluter kronan.
 • Dentin: Under emaljen finns en mjukare men ändå elastisk substans som ger strukturellt stöd.
 • Cementum: Detta hårda material omsluter roten och skyddar den.
 • Tandens pulpa: Denna mjuka vävnad finns i tandens kärna och rymmer nerver och blodkärl.

Dessutom sträcker sig rotkanalsystemet, där tandpulpan finns, från kronan till rotspetsen. En tand kan ha flera rotkanaler, vilket understryker komplexiteten. Denna komplicerade struktur understryker behovet av noggrann vård vid rotbehandlingar, en specialitet som Turkiet har blivit känt för. Att förstå tändernas nyanserade sammansättning är därför av största vikt för en effektiv behandling.

1-Samråd

Vi ger dig råd personligen, per telefon eller via e-post. Du är välkommen att kontakta oss när som helst för ytterligare frågor och information angående behandlingar.

2-Behandling

Behandlingen tar ca 4-7 dagar och utförs efter en detaljundersökning.

3-Framgång

För oss är en framgångsrik leende makeover bara när vår kund är 100% nöjd med resultatet.

5

Identifiering av behovet av rotbehandling i Turkiet

Till en början kan detta tillstånd visa sig genom smärta vid intag av varma eller kalla drycker eller livsmedel, obehag vid tuggning eller att en tand verkar ovanligt rörlig. Intressant nog kan dessa symtom avta när infektionen fortskrider, vilket ger ett falskt intryck av läkning. I själva verket är det dock så att infektionen har börjat navigera genom rotkanalsystemet. Ytterligare indikatorer på progression inkluderar:

 • Återkommande smärta vid bitning eller tuggning
 • Svullnad i tandköttet nära det drabbade området
 • Utsöndring av var från tanden
 • Svullnad i ansiktsområden som kinden eller käken
 • Missfärgning av tanden

Det är viktigt att konsultera en tandläkare vid begynnande tandvärk. Utan ingrepp kan den infekterade pulpan inte reparera sig själv, vilket kan förvärra situationen. Dessutom kan en fördröjd behandling minska chanserna att rotfyllningen lyckas. Till skillnad från andra infektioner är antibiotika ineffektivt mot rotfyllningsinfektioner, även om det kan ordineras för att hantera spridningsinfektioner som leder till svullnad.

Utförande av rotbehandling i Turkiet

Utrotning av bakterier från rotkanalen är avgörande för att ta itu med infektioner. Detta mål uppnås genom två huvudstrategier:

 • Rotkanalsterapi, som innebär rengöring av rotkanalsystemet.
 • Tandutdragning, även om denna metod i allmänhet inte är att föredra på grund av fördelarna med att behålla naturliga tänder.

Innan rotbehandlingen påbörjas får patienten lokalbedövning, vilket gör att processen blir lika bekväm som en vanlig fyllning. Efter att bakterierna avlägsnats framgångsrikt är nästa steg att fylla rotkanalen och försegla tanden med antingen en fyllning eller en krona. Den omgivande inflammerade vävnaden återhämtar sig normalt naturligt med tiden. Rotfyllning har en hög lyckandefrekvens, och majoriteten av de behandlade tänderna överlever i ett decennium eller mer. Att genomgå rotbehandling i Turkiet framstår därför som ett tillförlitligt alternativ för att bevara tandhälsan och samtidigt minimera obehaget.

Riktlinjer för vård efter rotfyllning

Återhämtningen efter rotfyllningen är en viktig fas där patienterna måste vara försiktiga för att säkerställa optimal läkning. Inledningsvis är det viktigt att undvika hårda livsmedel för att förhindra onödigt tryck på den behandlade tanden. Efter avslutad behandling upphör den återställda tanden i allmänhet att orsaka smärta. En lätt ömhet kan dock kvarstå under några dagar, vilket kan hanteras med receptfria smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen. Om obehaget eller svullnaden inte avtar efter medicinering är det lämpligt att kontakta tandläkaren. För att undvika ytterligare rotbehandlingar är det bra att följa vissa förebyggande åtgärder:

 • Upprätthålla munhygien genom regelbunden tandrengöring
 • Begränsa intaget av sockerhaltiga snacks
 • Att sluta röka

Dessa åtgärder är viktiga för att bevara tandhälsan och förebygga framtida infektioner. Dessa beteenden främjar inte bara återhämtningen efter rotfyllningen utan stärker också tänderna mot potentiella hot, vilket säkerställer ett långsiktigt välbefinnande.

Att välja mellan att spara eller ta bort en tand

Rotbehandling, ett endodontiskt ingrepp, innebär att den infekterade pulpan avlägsnas, följt av noggrann rengöring, desinfektion och slutligen försegling av tanden. Denna metod bevarar effektivt tandens naturliga struktur samtidigt som obehaget lindras. De främsta fördelarna med att välja en rotfyllning är följande:

 • Bevarande av den naturliga tanden och undvikande av komplicerade restaureringslösningar.
 • Förhindra att angränsande tänder flyttas, vilket säkerställer bettanpassning och tuggningseffektivitet.

mvänt innebär tandutdragning att tanden och dess rötter avlägsnas helt, vilket ger omedelbar lindring av smärta och infektion. Konsekvenserna av detta alternativ understryker dock dess nackdelar:

 • Behov av efterföljande ingrepp för att fylla det kvarlämnade hålet.
 • Risk för mer omfattande tandläkarbesök med bentransplantat eller sinuslyft.

Dessutom visar sig rotbehandling ofta vara mer ekonomiskt än extraktion, med tanke på de kostnader som är förknippade med att ersätta en tand. Det är viktigt att notera att ingen protetik kan återskapa utseendet, känslan eller funktionen hos en naturlig tand. Därför är en rotfyllning oftast en mindre smärtsam och mer kostnadseffektiv lösning jämfört med extraktion, trots att den kan uppfattas så, eftersom den bevarar tandens integritet och ser till att dess funktion och utseende förblir så nära det naturliga som möjligt.

Bästa tandläkare i Turkiet

Dt. Leman Uzun

Leman Uzun

Tandläkare
Dt. Handan Nohutcuoglu

Handan Nohutcuoglu

Tandläkare
Berkay Albay

Berkay Albay

Tandläkare
Zeynep Çetin

Zeynep Çetin

Tandläkare

Vår klinik

Kontakta Oss Nu

WhatsApp +90 530 480 88 35

Få information

Följ oss

Kostnad för rotbehandling i Turkiet - İzmir

Få information