Fraud Blocker

Periodontoloji Fiyatları 2024

Periodontoloji Fiyatları 2023

Periodontoloji fiyatları, dişeti ve diş desteği hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve yönetimi için yapılan tıbbi hizmetlerin maliyetini ifade eder. Bu alanda sağlanan hizmetler, periodontal muayeneler, diş temizliği, diş eti tedavisi, periodontal cerrahi, diş eti grefti, diş implantı ve diş kökü iyileştirmeyi içerir. Periodontoloji fiyatları, tedavi türüne, tedavi aşamasına, hizmet sağlayıcıya, bölgeye ve diş hekiminin deneyimine göre değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlik, hastalığın şiddeti, tedavi süresi ve kullanılan teknikler gibi faktörlere bağlıdır. Fiyatlar, genellikle diş klinikleri, devlet hastaneleri veya üniversite hastaneleri gibi sağlık kuruluşları tarafından belirlenir. Ancak, net bir fiyat bilgisi sağlamak zor olabilir çünkü her hasta için özelleştirilmiş bir tedavi planı gereklidir. Bu nedenle, periodontoloji fiyatları hakkında doğru ve güncel bilgileri sağlık kuruluşlarından ve diş hekimlerinden temin etmek önemlidir.

Tedavi Türüne Göre Fiyatlar

I. Temel Tedaviler:

II. İleri Cerrahi Müdahaleler:

 • Diş eti grefti veya diş implantı gibi daha ileri cerrahi müdahaleler daha yüksek maliyetlere sahip olabilir.

III. Tedavinin Karmaşıklığına ve Malzemelere Bağlı Fiyatlandırma:

 • Diş eti tedavileri ve periodontal cerrahiler, tedavinin karmaşıklığına, kullanılan malzemelere ve diş hekiminin deneyimine göre fiyatlandırılabilir.

IV. Diş Sigortası ve Ödeme Planları:

 • Diş sigortası, fiyatları etkileyebilir çünkü kapsamı ve ödeme planları farklılık gösterebilir.

V. Hastanın İhtiyaçları ve Tedavi Planının Karmaşıklığı:

 • Fiyatlar, hastanın özgün ihtiyaçlarına ve tedavi planının karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Tedavi Aşamasına Göre Fiyatlar

I. Hafif Aşama:

 • Diş eti iltihabının kontrol altına alınması ve diş eti sağlığının korunması.
 • Temizlik, diş taşı temizliği ve periodontal bakım gibi tedavilerin uygulanması.

II. Orta Aşama:

 • Diş etindeki hasar ve diş eti cep derinliklerinin dikkate alınması.
 • Diş eti hasarının onarılması, periodontal cebin temizlenmesi ve diş eti dokusunun iyileştirilmesi.

III. Şiddetli Aşama:

 • İleri derecede diş eti hastalığı ve diş kaybının söz konusu olması.
 • Periodontal cerrahi ve diş eti grefti gibi karmaşık prosedürlerin uygulanması.

Hizmet Sağlayıcıya Göre Fiyatlar

I. Farklı Hizmet Sağlayıcıları Arasındaki Fiyat Farklılıkları:

 • Sağlık kuruluşunun büyüklüğü ve türü (özel diş klinikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri) fiyatları etkileyebilir.
 • Özel diş klinikleri genellikle daha yüksek fiyatlarla hizmet sunabilirken, devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri daha uygun fiyatlarla hizmet verebilir.

II. Hizmetin Kapsamı ve Kalitesi:

 • Fiyatlar, sağlanan hizmetin kapsamı ve kalitesine bağlı olarak değişebilir.
 • Bazı sağlık kuruluşları daha kapsamlı hizmetler sunarken, bazıları daha temel hizmetlere odaklanabilir.

III. Diş Sigortası Kapsamında Sunulan Hizmetler:

 • Diş sigortası poliçeleri ve kapsamları farklılık gösterebilir.
 • Fiyatlar, diş sigortası tarafından kapsama alınan hizmetlere göre de değişebilir.

IV. Diğer Faktörler:

 • Lokasyon, şehir veya bölgeye bağlı olarak fiyatlar değişebilir.
 • Diş kliniği özellikleri, teknolojik altyapı ve malzeme kalitesi gibi faktörler de fiyatları etkileyebilir.

Bölgeye Göre Fiyatlar

I. Büyük Şehirlerdeki Fiyatlar:

 • Büyük şehirlerde talep genellikle yüksek olduğu için tedavi maliyetleri de daha yüksek olabilir.
 • Yüksek kira ve işletme maliyetleri, fiyatların artmasına neden olabilir.

II. Küçük Şehirlerdeki Fiyatlar:

 • Küçük şehirlerde tedavi maliyetleri genellikle daha düşüktür.
 • Daha düşük kira ve işletme maliyetleri, fiyatların daha uygun olmasını sağlayabilir.

III. Kırsal Alanlardaki Fiyatlar:

 • Kırsal alanlarda tedavi seçenekleri sınırlı olabilir.
 • Sınırlı seçenekler nedeniyle fiyatlar genellikle daha düşük olabilir.
 • Fiyatlar, bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Diş Hekiminin Deneyimine Göre Fiyatlar

I. Deneyimli Diş Hekimleri:

 • Deneyimli diş hekimleri, uzun yıllar boyunca edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleriyle öne çıkar.
 • Karmaşık vakalara daha iyi başa çıkabilir ve daha etkili tedaviler sunabilirler.
 • Yüksek bir başarı oranına sahip olmaları ve itibarlarının olumlu etkisi fiyatlarını etkiler.

II. Yeni Mezun Diş Hekimleri:

 • Yeni mezun diş hekimleri, kariyerlerinin erken aşamalarında oldukları için daha uygun fiyatlar sunabilirler.
 • Rekabetçi fiyatlarla müşteri tabanlarını oluşturmayı hedeflerler.
 • Deneyimleri daha az olmasına rağmen, kaliteli hizmet sunmayı amaçlarlar.

III. Fiyatların Diğer Faktörlerle İlişkisi:

 • Fiyatlar sadece deneyimle sınırlı değildir, diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.
 • Diş hekiminin uzmanlık alanı, kullandığı teknolojiler, ofis konumu gibi etkenler fiyatları etkileyebilir.
 • Fiyatlar, hastaların tedavi sürecinde güvende hissetmesini sağlar ve başarılı sonuçlar elde etme olasılığını artırır.

Ek Ücretler ve Masraflar

I. Röntgen ve Görüntüleme Ücretleri:

 • Periodontal hastalığın teşhisi ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynar.
 • Tedavi süreci boyunca çekilen röntgen ve görüntülemelerin maliyetini içerir.

II. Anestezi Ücretleri:

 • Tedavi sırasında ağrı ve rahatsızlık hissini azaltmak için uygulanan anestezi maddelerini içerir.
 • Anestezi yöntemi ve kullanılan malzemelerin maliyetini kapsar.

III. Kontrol ve Takip Ücretleri:

 • Tedavi sürecinin düzenli olarak takip edilmesi ve iyileşme sürecinin izlenmesi için gerçekleştirilen muayeneleri içerir.
 • Kontrol muayeneleri tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde tedavi planında değişiklik yapmak adına önemlidir.

IV. İlaç ve Antibiyotik Ücretleri:

 • Periodontal enfeksiyonların kontrol altına alınması ve iyileşmeyi desteklemek için reçete edilen ilaçların maliyetini içerir.
 • Kullanılan ilaçlar ve antibiyotiklerin türüne ve dozajına bağlı olarak değişebilir.

V. Muayene ve Tedavi Planlama Ücretleri:

 • Tedavi sürecinin başlangıcında gerçekleştirilen detaylı bir muayene ve tedavi planlaması için talep edilebilir.
 • Tedavinin gereksinimlerini belirlemek ve tedavi planını oluşturmak için önemlidir.

VI. Diğer Ek Ücretler ve Masraflar:

 • Tedavi sürecinin gerektirdiği ek hizmetler, malzemeler veya prosedürlerden kaynaklanabilir.
 • Bu ücretler, tedavi sağlayıcısı tarafından belirlenir ve hastaların önceden bilgilendirilmesi önemlidir.

Detaylı bilgi ve en doğru fiyat teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.