Fraud Blocker

20’lik Diş Çekilmezse Ne Olur?

20lik Dis Cekilmezse Ne Olur

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan 20 yaş dişleri çoğunlukla diş çekimi gerektirir. Ancak bu dişler çekilmezse pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Diş çürümeleri başta olmak üzere diş eti problemleri yaşanabilir. Bunların yanı sıra ağrı ve rahatsızlık sürekli bir hal alabilir. Özellikle çene bölgesinde kist ve tümör oluşumu riski artar. Diğer dişlerin düzenini bozarak sıkışma ve sürme problemleri meydana gelir. Ayrıca sinüs sorunları da bu durumdan etkilenebilir. Bu sebeple zamanında müdahale önem taşır.

20 Yaş Dişi Çıkarken Görülen Belirtiler Nelerdir?

20 yaş dişi genellikle geç gençlik veya erken yetişkinlik dönemlerinde sürer. Bu süreçte çeşitli belirtiler gözlemlenebilir. Öncelikle diş etlerinde ağrı ve hassasiyet meydana gelir. Dişin baskısı altında olan diş etleri şişkinlik gösterebilir. Bu durum genellikle dişin çıkış yönüne bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Diş etlerindeki kızarıklık ve şişlikle birlikte iltihaplanma belirtileri de sıklıkla rastlanır. Buna ek olarak diş fırçalama veya yemek yeme sırasında diş etlerinden kanama olabilir. Bu kanamalar diş etlerinin hassaslaştığını ve iltihaplandığını gösterir.

Diş çıkarken çene bölgesinde de ağrı hissedilebilir. Bu ağrı dişin yer bulma çabası ve çevre dişlere baskı yapması ile daha da şiddetlenebilir. Ayrıca diş çıkarken aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Diş etlerinde şişlik ve hassasiyet,
 • Çene bölgesinde rahatsızlık ve ağrı,
 • Yutkunma veya çiğneme sırasında rahatsızlık.

Bu süreçte 20 yaş dişinin diğer dişlere baskı yapması hafif diş yer değişimine neden olabilir. Dişler arasında sıkışma hissi bu durumun bir göstergesidir. Bu tür belirtiler 20 yaş dişinin çıktığını ve muhtemelen çevresindeki dişler ve diş etlerine etkilerini işaret eder. Bu belirtiler göz ardı edilmemeli ve zamanında müdahale edilmelidir.

20’lik Diş Tam Çıkmadan Çürür mü?

Yirmi yaş dişlerinin tam olarak çıkmaması sıklıkla çeşitli dental sorunlara sebep olabilir. Genellikle diş eti hizasında kısmen görünen bu dişler ağız hijyenine ulaşılmasını güçleştirir. Arka kısımda yer aldıkları için temizlemeleri zordur; bu durum çürük oluşumunu tetikler. Tam gelişmemiş dişler çene yapısına tam oturmadığından çevre dişlere baskı yapabilir. Bu baskı sonucu:

 • Diğer dişlerin arasında gıda kalıntılarının birikmesine neden olur.
 • Fırçalama ve diş ipi kullanımını zorlaştırır.
 • Dolayısıyla çürük ve diş eti hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlar.

Bu etkiler diş sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Çevre dişlerde oluşabilecek çürükler zamanla tedavi edilmezse ileri diş eti hastalıklarına ve diş kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle yirmi yaş dişlerinin sağlıklı bir şekilde çıkmaması dikkatle ele alınması gereken bir durumdur. Diş hekimleri bu tür problemleri önlemek için düzenli kontroller önerir.

20 Yaş Dişlerini Çekme Zamanı Nedir?

20 yaş dişlerinin çekilme zamanı bireysel faktörlere göre değişkenlik gösterir. Ergenlik dönemi ya da erken yetişkinlik bu dişler için müdahaleye sıkça başvurulan dönemlerdir. Kişinin ağız yapısı ve dişlerin yerleşim durumu çekim zamanlamasını etkileyen temel unsurlardandır. Ayrıca dişlerin çevresinde oluşabilecek potansiyel komplikasyonlar da dikkate alınmalıdır.

 • Ağız Yapısı: Geniş ya da dar çene yapısı diş çekiminin zorunluluğunu belirler.
 • Dişlerin Konumu: Yanlış açıda çıkan veya yerleşen dişler erken müdahaleyi gerektirir.
 • Potansiyel Komplikasyonlar: Diş çevresinde oluşabilecek kist ve enfeksiyonlar sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu tür durumlar diş hekiminizle görüşülmesi gereken konuları içerir. Hekiminiz gerekli tetkikler ve muayeneler sonucunda en uygun zamanı belirleyecektir. Bu süreçte hekim tavsiyesi dışında karar vermek yan etkilere yol açabilir.

Çekilmeyen 20 Yaş Dişlerinin Sebep Olduğu Sorunlar Nelerdir?

Çekilmeyen 20 yaş dişleri çene yapısına ve diğer dişlere uyum sağlamadığında çeşitli sağlık sorunlarını tetikler. Çene yapısına uyumsuz bu dişler sıkışmış ve yanlış yönde çıktığında çevre dişlerin düzenini bozar. Dişlerin sıkışması sonucu çene içindeki yerleşimleri diş fırçalama ve temizleme işlemlerini zorlaştırır. Bu zorluk aşağıdaki sorunların ortaya çıkmasına yol açar:

Diş Çürümeleri:

 • Sıkışmış dişler diş fırçasının ulaşamadığı alanlarda yiyecek artıklarının birikmesine sebep olur.
 • Bu birikintiler zamanla diş çürümelerine yol açar.

Diş Eti Problemleri:

 • Diş etlerinde iltihaplanma ve enfeksiyon gelişebilir.
 • Şişlik ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Bu sağlık sorunları günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Ağrı ve rahatsızlık hissi yemek yeme ve konuşma gibi basit günlük aktiviteleri olumsuz yönde etkileyebilir. Ağrının sürekli hale gelmesi genel sağlık durumunu da kötüleştirir. Yanlış çıkan ve sıkışmış 20 yaş dişlerinin çevresinde daha ciddi komplikasyonlar da gelişebilir:

Kist ve Tümör Oluşumu:

 • Dişlerin yanlış çıkması çene kemiğinde kist veya tümör oluşumuna zemin hazırlar.
 • Bu durum çene kemiğinde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Sıkışma ve Sürme Problemleri:

 • Dişlerin sıkışması diğer dişlere baskı yapar.
 • Bu baskı diğer dişlerin de yer değiştirmesine sebep olabilir.

Sinüs Sorunları:

 • Üst çene 20 yaş dişlerinin kökleri sinüs boşluğuna yakın olduğundan bu dişlerin çekilmemesi sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir.
 • Sinüs enfeksiyonları baş ağrısı ve basınç hissi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Bu nedenle çekilmeyen 20 yaş dişlerinin sebep olduğu bu sağlık sorunları ciddiye alınmalı ve zamanında müdahale edilmelidir. Zamanında alınan tedbirler bu tür sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük rol oynar.